Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke informatie moet ik in de brief/het verzoekschrift zetten?

Wat betreft de inhoud van je verzoekschrift. De commissie heeft de volgende informatie nodig. Zet deze dus in je brief: 

  • Waarover je van mening verschilt en waarom je vindt dat je gelijk hebt.
  • Je voorletter(s) en achternaam.
  • Je privéadres (als je werknemer bent) of het adres van de organisatie (als je werkgever bent) Let op: als je als werknemer briefpapier van je organisatie gebruikt, vermeld dan toch je privéadres. Dat is namelijk het adres waarnaar de commissie de post stuurt. 
  • Het telefoonnummer waarop je tijdens kantooruren bereikbaar bent.
  • Je e-mailadres
  • De naam en adresgegevens van de andere partij.
  • Dat je een kopie van jouw brief en eventuele bijlagen aan de andere partij hebt gestuurd.
  • Als je griffiegeld moet betalen, zet dan in de brief op welke datum je dit bedrag hebt overgemaakt Bekijk deze vraag voor meer informatie over griffiekosten.