Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke juridische stappen zijn mogelijk om een bericht van social media te verwijderen?

Om een bericht te verwijderen van social media neem je in eerste instantie schriftelijk contact op met degene die het bericht geplaatst heeft, met het verzoek het bericht  te verwijderen. 

Vaak verschuilen gebruikers op social media zich achter aliassen of gebruikersnamen die niet te herleiden  zijn tot hun echte naam. Het social media platform, bijvoorbeeld Facebook, moet volgens jurisprudentie de gegevens afgeven als:

a) voldoende aannemelijk is dat de op het sociaal netwerk gepubliceerde informatie, op zichzelf beschouwd, jegens jou onrechtmatig en schadelijk is,

b) je een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens,

c) aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en

d) afweging van de betrokken belangen, dat (bijvoorbeeld) Facebook en de beheerders van Facebookpagina’s, meebrengt dat het belang van de derde (jij) behoort te prevaleren.’

Als het platform niet reageert kun je met hulp van de advocaat een civiele procedure starten bij de voorzieningenrechter om een en ander af te dwingen.