search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Over jeugdzorg

Jeugdzorg is gericht op het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Het is een brede branche. Ook biedt Jeugdzorg hulp aan ouders en opvoeders bij de opvoeding.

Als jeugdzorgwerker heb je te maken met een kwetsbare doelgroep: kinderen en jongeren voor wie het niet vanzelfsprekend is dat er een stabiele thuissituatie is, of deze helemaal ontbreekt. De plaats waar je hulpt biedt varieert. Het kan thuis, in een pleeggezin, een gezinshuis, in een kleinschalige behandelgroep of in een gesloten instelling. In deeltijd of 24 uur per dag. Individueel of als gezin. Maar kan ook school, de sportclub of de kinderopvang. 

Ouders zijn het eerst verantwoordelijk. Als zij hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of waarmaken, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. In dat geval is er sprake van jeugdbescherming, waarbij kinderen onder toezicht of voogdij worden geplaatst of zelfs bij kritieke situaties tijdelijk uit huis worden geplaatst. Een andere vorm van gedwongen jeugdbescherming is jeugdreclassering. Daartoe besluit de rechter als hij oordeelt dat jongeren, na hun straf, begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer in de maatschappij.

Onder de cao Jeugdzorg werken bijna 30.000 medewerkers. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de Jeugdzorg de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven. Er zijn veel vacatures in de Jeugdzorg  en de vraag naar jeugdzorgwerkers is hoog, zeker in de grote steden.

Aan de slag in de Jeugdzorg?

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling