Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Geschillencommissie

Wat kun je doen als jij en/of een medewerker van mening verschillen en jullie er niet uitkomen? Gaat het over een onderwerp uit de arbeidsovereenkomst? Dan kun je dit voorleggen aan de Geschillencommissie Jeugdzorg. Wij leggen uit hoe het werkt.

Stappen zetten

Voorbeelden van meningsverschillen 

Met wat voor zaken kun je bij de Geschillencommissie Jeugdzorg terecht? Met alle meningsverschillen die te maken hebben met de  arbeidsovereenkomst waar jullie zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld een aanpassing van de werktijden, de onregelmatigheidstoeslag, een officiële waarschuwing of nevenfuncties.  

Let op: 

Normaal gesproken worden geschillen over een functiebeschrijving of functie-indeling ook door de Geschillencommissie behandeld. Vanwege de invoering van het nieuwe generieke functieboek, heeft de commissie daarin geen rol. In de fase van invoering van het nieuwe functieboek kunnen werknemers bezwaar maken bij de Interne Bezwarencommissie (IBC) en daarna eventueel bij de Landelijke Beroepscommissie (LBC). Dat staat in Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek.  

Hoe werkt het? 

In grote lijnen ziet de behandeling van een geschil er zo uit: 

  • Het indienen van het meningsverschil of geschil door een verzoek te sturen aan de commissie. Dit is een brief met belangrijke bijlagen waarin staat waar het verschil van mening over gaat.  
  • De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. Degene die het geschil indient, betaalt de kosten van de behandeling. Die kosten noemen we de griffierechten. 
  • De commissie vraagt beide partijen om zich schriftelijk te verdedigen.  
  • Beide partijen bepalen of zij zich neer gaan leggen bij de uitspraak. Met andere woorden: of de uitspraak van de commissie bindend is.  
  • De commissie houdt een zitting en vraagt aan beide partijen om hun standpunt mondeling toe te lichten.  
  • De commissie doet uitspraak. Als je in het gelijk wordt gesteld, krijg je (een deel van) de griffierechten terug. 

Handige link