Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Gevolgen corona voor jeugdzorg

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jeugdzorg? Welke knelpunten zijn er? En hoe zit het met huisbezoeken? Op deze pagina lees je meer.

Medewerker bekijkt rapport met vergrootglas

Het algemene beeld is dat het overal hectisch is, maar dat de reguliere zorg redelijk verloopt, zo goed en zo kwaad als het gaat. Crisissituaties zijn een knelpunt: door de coronamaatregelen kunnen spanningen in gezinnen oplopen. Tegelijkertijd kan op afstand (met beeldbellen) de problematiek minder goed ingeschat en ondersteund worden. Huisbezoeken zijn niet altijd mogelijk vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van bijvoorbeeld mondkapjes voor medewerkers.

Garage2020 en PGGM & Co

Onderzoek onder vijfhonderd jeugdprofessionals over veerkracht, werkplezier, steun en innovatieve technologie in en na coronatijd. Professionals zijn zeer veerkrachtig in het omgaan met problemen maar toepassing van technologie in contact met gezinnen staat nog in de kinderschoenen. 'De inzet van technologie en flexibel thuiswerken biedt kansen om de enorme werkdruk te verlagen. Dat betekent niet dat alle problemen rondom de werkdruk zijn opgelost door als werkgever het hybride werken te faciliteren, maar wel dat het mogelijkheden biedt om de mentale fitheid van professionals te bevorderen.'

Gupta

De coronacrisis treft de arbeidsmarkt van zorg en welzijn, ook die van jeugdzorg. Onderzoeksbureau Gupta heeft hier onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat dagbehandeling vrijwel volledig is afgezegd, net als diagnostiek. Pleegzorg en intramurale jeugdzorg gaan wel door. Ambulante zorg gaat gedeeltelijk door, maar dan telefonisch. Ongeveer 30.000 jeugdigen krijgen daardoor tijdelijk geen zorg en voor nog eens 130.000 jeugdigen is de zorg verminderd of aangepast.

Jeugdautoriteit

De Jeugdautoriteit onderzocht de de effecten van corona op jeugdhulpaanbieders. Download onderstaande rapportages uit april, juni, september 2020 en januari 2021.

NJI en Garage2020

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) onderzocht samen met Garage2020 de gevolgen van corona op jeugdhulp. Ruim 250 respondenten deden mee via social media. De coronatijd heeft enkele positieve gevolgen, zoals de opmerkelijke veerkracht van gezinnen, innovatie met blended care en meer saamhorigheid. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over minder zicht op de problemen van gezinnen, over een toename van kansenverschillen tussen kinderen en jongeren en over de gezondheid van hulpverleners (mentaal en fysiek) en de financiële positie van de organisaties. Lees het volledige rapport of het het korte verslag met de belangrijkste conclusies. 

Trimbos-instituut

Professionals die psychische hulp, zorg of ondersteuning geven hebben, net als professionals in de gezondheidszorg, te maken (gehad) met een hectische tijd. Tegelijkertijd hebben zij een belangrijke rol in de aanpak van de mentale gevolgen van de coronapandemie. Trimbos-instituut heeft een onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van professionals in de psychische hulp, zorg of ondersteuning, waaronder jeugdprofessionals.

Download de uitkomsten van het Trimbos-instituut (september 2020)

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!