Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Cao

Thuiswerkvergoeding Cao Jeugdzorg

29 jun 2023

In het cao-akkoord Jeugdzorg 2021-2023 is vastgelegd dat vanaf 1 juli 2022 jeugdzorgmedewerkers een thuiswerkdagvergoeding ontvangen, als er wordt gekozen voor thuiswerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld volgens de vigerende Nibudnorm. Bekijk hieronder de actuele vergoeding.

Actuele thuiswerkvergoeding Cao Jeugdzorg

  • Per 1 juli 2022: € 3,05 per dag (waarvan fiscaal vrijgesteld: € 2,00)
  • Per 1 januari 2023: € 3,05 per dag (waarvan fiscaal vrijgesteld: € 2,15)
  • Per 1 juli 2023: € 3,05 per dag (waarvan fiscaal vrijgesteld: € 2,15)

Afspraak

De Nibudnorm wordt niet op een vast moment van het jaar vastgesteld. Daarom hebben cao-partijen een praktische afspraak gemaakt voor toekomstige veranderingen:  

  • Op 1 januari en op 1 juli wordt jaarlijks bekeken hoe hoog de geldende Nibudnorm voor thuiswerken is. Aan de hand van de geldende Nibudnorm wordt de nieuwe thuiswerkvergoeding Jeugdzorg vastgesteld.  
  • De nieuwe thuiswerkvergoeding Jeugdzorg wordt bekendgemaakt op de website van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg.

Vrijstelling

De plannen die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd, hebben niets aan de Nibudnorm veranderd. Het fiscaal vrijgestelde bedrag voor de thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2023 bijgesteld van € 2,00 naar € 2,15. 

Op dit moment komen de huidige Nibudnorm en de gerichte fiscale vrijstelling vanuit de overheid niet overeen. Hoe kun je hiermee omgaan? 

  • Je kunt het niet-vrijgestelde deel aanmerken als onderdeel van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Je betaalt over het gedeelte boven het bedrag van de werkkostenregeling een eindheffing van 80 procent. 
  • Je kunt het niet-vrijgestelde deel bruteren. Dit is het verschil tussen de thuiswerkvergoeding en de fiscale vrijstelling. Wat bruteren kost, hangt af van het belastingtarief van jouw werknemer, de wijziging in de heffingskortingen die gelden voor jouw werknemer en de premie werknemersverzekeringen.

Lees meer over de thuiswerkvergoeding