Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Coronavirus

Omgaan met corona

Het coronavirus heeft de manier van werken in jeugdzorg enorm veranderd. Voor jou als werkgever is het een hele kunst om je medewerkers goed te ondersteunen in deze fysiek en mentaal uitdagende tijd. Het is een uitdaging voor jeugdzorgprofessionals, om in deze tijd van steeds veranderende maatregelen, hun werk zo goed en zo veilig mogelijk te doen. Natuurlijk houden zij zich aan de richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar in sommige situaties is dat lastig.

Stappen zetten, keuzes maken

Beslisboom 

Medewerkers moeten steeds een inschatting maken op welke manier zij contact hebben met hun cliënten en de mensen waarmee zij samenwerken. Voer je het gesprek face-to-face of op een andere manier? Wat doe je als je geen anderhalve meter afstand kunt houden? Wanneer moet je een mondkapje of andere beschermingsmiddelen dragen? Wanneer moet je zelf thuisblijven? Voor deze en andere vragen kunnen zij de Beslisboom gebruiken. Het is een hulpmiddel om te bepalen wat zij in welke situatie moeten doen.  

Coronaovereenkomst 

In de Coronaovereenkomst Jeugdzorg staan afspraken over veilig werken in coronatijd. Deze afspraken zijn vastgesteld door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. Het gaat om afspraken over bijvoorbeeld werkdruk, verlof en thuiswerken. 

Website Nederlands Jeugdinstituut 

Voor het maken van een afweging voor wel of geen face-to-face contact heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een handige pagina. Zij passen de informatie steeds aan op de actuele situatie. Ook lees je hoe je face-to-face contact zo veilig mogelijk organiseert en hoe andere professionals dit aanpakken. 

Naar beslisboom jeugdzorg voor professionals

Jeugdzorg en corona

Handige links