Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst in jeugdzorg

Je wilt als werkgever een werknemer in jeugdzorg ontslaan. Hoe zit het met de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst van die werknemer? Dat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). De Cao Jeugdzorg bevat afwijkende opzegtermijnen.

Opzegtermijn standaard twee maanden

Jij als werkgever en je werknemer hebben over het algemeen een opzegtermijn van twee maanden. De opzegtermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin jij als werkgever of je werknemer schriftelijk hebt of heeft opgezegd.

Langere opzegtermijn bij dienstverband vanaf tien jaar

Voor jou als werkgever geldt op grond van artikel 7: 672, lid 2 van het BW een langere opzegtermijn als een werknemer tien jaar of langer in dienst is:

  • Als een werknemer tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar in dienst is, is de opzegtermijn voor jou als werkgever drie maanden.
  • Is een werknemer langer dan vijftien jaar in dienst, dan geldt voor jou als werkgever een opzegtermijn van vier maanden.

Kortere opzegtermijn werknemer

De werknemer heeft een kortere opzegtermijn als artikel 7:672 van het BW geldt en daar niet van kan worden afgeweken in de Cao Jeugdzorg.

Uitzonderingen

Er is nog een aantal uitzonderingen in jeugdzorg. Voor werknemers met een functie die cruciaal is voor je organisatie en werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren, gelden afwijkende opzegtermijnen. Kijk daarvoor in artikel 3.6 Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst? van de Cao Jeugdzorg.

Handige links