Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Coronavirus

Omgaan met corona

Het is een uitdaging om als jeugdzorgprofessional in deze tijd van steeds veranderende maatregelen, je werk zo goed en zo veilig mogelijk te doen. Natuurlijk houd je je aan de richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar in sommige situaties is dat lastig.

Beslisboom

Je moet steeds een inschatting maken op welke manier je contact hebt met je cliënten en de mensen waarmee je samenwerkt. Voer je het gesprek face-to-face of op een andere manier? Wat doe je als je geen 1,5 meter afstand kunt houden? Wanneer moet je een mondkapje of andere beschermingsmiddelen dragen? Wanneer moet je zelf thuisblijven? Voor deze en andere vragen is de Beslisboom handig om te gebruiken. Het is een hulpmiddel om te bepalen wat je in welke situatie moet doen.

Coronaovereenkomst

In de Coronaovereenkomst Jeugdzorg staan afspraken over hoe je veilig kunt werken in coronatijd. Deze afspraken zijn vastgesteld door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. Het gaat om afspraken over bijvoorbeeld werkdruk, verlof en thuiswerken.

Website Nederlands Jeugdinstituut

Voor het maken van een afweging voor wel of geen face-to-face contact heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een handige pagina. Zij passen de informatie steeds aan op de actuele situatie. Ook lees je hoe je face-to-face contact zo veilig mogelijk organiseert en hoe andere professionals dit aanpakken.

Vijf principes in contact met kinderen en jongeren

In deze periode wil je passende ondersteuning geven aan kinderen, jongeren en hun betrokkenen. In het contact met hen staan vijf principes centraal:

  • Geef de tijd om terug te veren.
  • Luister eerst.
  • Help in het hier en nu.
  • Geen nieuwe labels.
  • Vertrouw op relaties.

Alles op een rijtje

Werken met jongeren zonder klachten

Ook wanneer de jongere geen klachten heeft, houd je je aan de algemene maatregelen van het RIVM. Zijn er geen klachten, dan is bezoek ook weer mogelijk. Hierbij is er verschil tussen bezoek uit hetzelfde huishouden en bezoek uit een ander huishouden. Alleen bij bezoek buiten het huishouden van de cliënt geldt: houd 1.5 meter afstand. Voelt de cliënt zich kwetsbaar of vindt diegene het spannend om bezoek te ontvangen? Houd dan eventueel wel rekening met de 1.5 meter afstand of kies voor videobellen of Skype. Komt er bezoek langs, vraag dan het bezoek om hun handen te wassen bij binnenkomst. Bezoek van vrienden of familie kan niet doorgaan wanneer een van de cliënten meer dan 38 graden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft.

Werken met jongeren met klachten

Heeft de jongere symptomen van een coronabesmetting zoals verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of koorts? Zorg naast de vijf principes ervoor dat:

  • Je de ouders of verzorgers informeert. Stel voor om het kind te laten testen en bespreek of face-to-face bezoek nog een veilige keuze is.
  • Vraag om advies van de behandeld arts. In overleg kan er via de gemeentelijke geneeskundige dienst (GGD) een test geregeld worden. Dit kan door te bellen naar 0800-1202.
  • Nog voordat de uitslag van de test binnen is, is het belangrijk dat er een beleid voor isolatie of quarantaine opgezet wordt.

Is de jongere positief getest op corona, maar heb je wel langer dan vijftien minuten op een afstand van minder dan 1.5 meter zorg verleend zonder gebruik gemaakt te hebben van beschermingsmiddelen? Draag dan tot veertien dagen na het laatste contact bij zorg op een afstand minder dan 1.5 meter beschermingsmiddelen (chirurgisch mondmasker en handschoenen). Ervaar je klachten, blijf thuis en neem contact op met de GGD. Zij zullen je monitoren en eventueel testen. Dit geldt ook als je een hoog-risicocontact hebt gehad. Bijvoorbeeld omdat je in het gezicht gehoest of gespuugd bent. Jouw eigen kinderen (tot twaalf jaar) mogen gewoon naar school of de sportvereniging.

Handige links