Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wie benoemt de leden van de Commissie van Geschillen Jeugdzorg en voor welke periode?

De geschillencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. De volgende werkgevers- en brancheorganisaties en vakbonden benoemen alle leden. 

  • Jeugdzorg Nederland benoemt een lid en zijn of haar plaatsvervanger. 
  • Werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) benoemen samen een lid en zijn of haar plaatsvervanger. 
  • Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties benoemen samen een derde lid en zijn of haar plaatsvervanger. Dit derde lid is de voorzitter van de commissie. 

De leden worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Na die periode kunnen ze opnieuw benoemd worden voor twee jaar. De leden mogen maximaal twee keer opnieuw worden benoemd.