Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Barometer UWV: laatste ontwikkelingen in jeugdzorg

6 apr 2021

De omvang van de werkgelegenheid in jeugdzorg is in 2020 beperkt beïnvloed door de coronacrisis. In jeugdzorg moest het contact met burgers en hulpvragers plotseling anders worden vormgegeven, terwijl sociale problematiek juist lijkt toegenomen. Het aantal banen bleef ongeveer gelijk. Dat blijkt uit de barometer van UWV met daarin de laatste ontwikkelingen in de sector.

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Jeugdzorg stabiel

Het aantal banen van werknemers in jeugdzorg bleef het afgelopen jaar redelijk stabiel. Het aantal WW-uitkeringen vanuit de branche daalde zelfs licht sinds de zomer. Ongeveer de helft van de WW’ers is 50 jaar of ouder.

Openstaande vacatures jeugdzorg

In jeugdzorg is een tekort aan ervaren en breed inzetbare jeugdprofessionals met een registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd: gedragswetenschappers (orthopedagogen, klinisch- en gz-psychologen) en hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers- /gezinscoaches (ambulante en crisishulpverleners).

Uitdagingen in jeugdzorg

De sluiting van scholen en de contactbeperkende maatregelen leidden tot een toename van angst, agressie en verslaving onder kinderen en jongeren. Soms verergerde bestaande problematiek. Ook in jeugdzorg moest de zorg worden aangepast. Veel preventieve en ambulante hulp is afgezegd of uitgesteld. Bovendien was het moeilijker om het netwerk van het gezin te betrekken en waren er zorgen over de gezondheid van medewerkers. Aanbieders hebben met steeds meer verzuim te maken door ziekte, wachten op testuitslagen en quarantaine van medewerkers

Bekijk hier de barometer van UWV maart 2021

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!