Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Welke functies zijn er in jeugdzorg? 

Je komt veel verschillende functienamen tegen. Jeugdzorgwerker wordt het meeste gebruikt. Maar de ene jeugdzorgwerker heeft een heel ander takenpakket dan de andere. Hoe het precies zit, leggen we uit.

Twee jonge vrouwen zijn buiten aan het werk

Verschillende niveaus jeugdzorgwerker

Jeugdzorgwerker is de verzamelnaam voor allerlei functies in jeugdzorg.  

De functie jeugdzorgwerker heb je op vier niveaus: A, B, C en D. Het niveau geeft aan welke kennis, vaardigheden en competenties je nodig hebt. En welke taken en bevoegdheden je hebt. Ook is er een verdeling in mbo- en hbo-niveau: 

  • mbo-niveau: jeugdzorgwerker D 
  • hbo-bachelor: jeugdzorgwerker A, B en C 

In het competentieprofiel staat uitgebreid uitgelegd wat er van een jeugdzorgprofessional verwacht wordt. Kort gezegd gaat het om:  

  • Het samenwerken met de jeugdige en zijn gezin. 
  • Het ondersteunen van de jeugdige en zijn gezin bij het voeren van de regie. Dat betekent dat je helpt alles goed te organiseren.  
  • Het ondersteunen bij het versterken van het netwerk. Dat betekent dat je het gezin helpt ervoor te zorgen dat de mensen in hun omgeving helpen.   
  • Het samenwerken met de andere hulpverleners en mensen om het gezin en de jeugdige heen.  
  • Het (voor een deel en tijdelijk) overnemen van de regie van de jeugdige en zijn gezin. Dat betekent dat jij de organisatie doet als zij het zelf niet kunnen. 

Welke functies zijn er nog meer in jeugdzorg? 

De verzamelnaam jeugdzorgwerker kom je dus veel tegen. In plaats van deze verzamelnaam staan deze functienamen ook vaak in vacatures:  

Wil je er meer weten over wat een jeugdzorgwerker doet? Kijk dan op de website Youchooz.nl Daar vind je korte beschrijvingen van de functie jeugdzorgwerker en van andere functies. Je krijgt antwoord op vragen als: wat ga je doen? Past het bij je? Waar werk je? Hoe kan je loopbaan eruitzien? Wat verdien je en welke opleiding heb je nodig? 

Bekijk meer informatie op Youchooz.nl

Bekijk het competentieprofiel hbo jeugd- en gezinsprofessional

Lees meer

Inspirerende verhalen van jeugdzorgwerkers 

Hoe ziet de dagelijkse praktijk van een jeugdzorgwerker eruit? Op de website Ontdek de zorg vertellen verschillende jeugdzorgprofessionals hun inspirerende verhaal. 

Ontdek de zorg