Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Alles over de branche jeugdzorg

Van pleegzorg tot behandelgroep, van opvoedondersteuning tot gesloten instelling. Allemaal vormen van jeugdzorg die vallen onder de sector jeugdzorg. Deze branche is dus ontzettend breed. Dat betekent dat je als jeugdzorgprofessional ook op veel verschillende plekken kunt werken. Wij leggen uit hoe het zit.

Wat doet een jeugdzorgmedewerker? 

Kort gezegd helpt een jeugdzorgmedewerker kinderen en jongeren bij het veilig en gezond opgroeien. Omdat een kind onlosmakelijk verbonden is met zijn of haar omgeving, werkt de jeugdzorgmedewerker nauw samen met de ouders en opvoeders. Bijvoorbeeld om te helpen bij de opvoeding.

Jeugdzorgmedewerkers doen belangrijk werk. Ze zetten zich in voor een heel kwetsbare groep: kinderen en jongeren voor wie een stabiele thuissituatie niet vanzelfsprekend is. Waar, hoe en wanneer een jeugdzorgmedewerker werkt, verschilt enorm. Dit kan bij het gezin thuis zijn, op een school of in een jeugdteam. Maar het kan ook in een pleeggezin, een gezinshuis, een kleinschalige behandelgroep of in een gesloten instelling. En waar iemand werkt, bepaalt voor een deel ook de werktijden. Er zijn jeugdzorgwerkers die vooral overdag werken, maar ook die 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn.  

Gedwongen jeugdzorg: jeugdbescherming en jeugdreclassering 

De meeste jeugdzorg is vrijwillig. Dat betekent dat het de eigen keus is van ouders en kinderen om mee te werken. Maar als het ouders niet lukt om hun pedagogische verantwoordelijkheid te nemen, is dat schadelijk voor een kind. Als hierdoor de veiligheid en ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd, kan de kinderrechter opleggen dat iemand ingrijpt. Dat kan door een ‘ondertoezichtstelling’ of een ‘voogdijmaatregel’ uit te spreken. Dat noemen we jeugdbescherming.  

Jeugdreclassering is een andere vorm van gedwongen jeugdzorg. Dat kan de rechter opleggen als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd. Bijvoorbeeld om een jongere te helpen op het rechte pad te blijven of om jongeren, na hun straf, te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. 

Hoeveel medewerkers werken er in jeugdzorg? 

Onder de Cao Jeugdzorg werken bijna 30.000 medewerkers. De verwachting is dat de werkgelegenheid de komende jaren ongeveer gelijk blijft. Er zijn veel vacatures, zeker in de grote steden. 

Handige links