Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De aantrekkelijke organisatie van de toekomst - Jeugdhulp. Alles in het werk

Aantrekkelijke organisatie

Aantrekkelijke organisatie van de toekomst

Wie wil er nou níet met veel werkplezier werken in een organisatie waar alles goed op orde is? Toch is het voor veel jeugdhulpprofessionals- en organisaties nog toekomstmuziek. Het thema ‘De aantrekkelijke jeugdhulporganisaties van de toekomst’ wil hier verandering in brengen.

Lees meer over dit thema
Collega's bespreken het Persoon-Werkfit model
Activiteit

Aanbod: begeleidingstrajecten 10 organisaties

We bieden in totaal 10 gesubsidieerde begeleidingstrajecten op maat aan om het aantrekkelijk maken van jouw organisatie een boost te geven. Op basis van de ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie en de ontwikkelingsbehoefte van jouw organisatie, maken we samen een plan hoe we jullie kunnen ondersteunen om dit ook te bereiken. 

temp ebook
Tool

E-book 'aantrekkelijke organisatie'

Aantrekkelijke organisaties zijn de bouwstenen voor een sterke arbeidsmarkt jeugd. Maar wat maakt een organisatie aantrekkelijk om voor te werken? Wat bepaalt of je blijft of gaat? Wij verzamelen de ingrediënten voor succes en ondersteunen organisaties die hiermee aan de slag willen en ontwikkelden een e-book.

Op weg naar humane jeugdhulporganisatie
Tips

Op weg naar een humane jeugdhulporganisatie

Je wilt werken voor een organisatie waarin de menselijke maat centraal staat. Het is hard nodig dat er een omslag wordt gemaakt van geld en controlegestuurde jeugdhulporganisaties naar humane jeugdhulporganisaties. En dat werkt twee kanten op: zowel kinderen en gezinnen als medewerkers hebben hier veel baat bij. 

Leon Franssen

Lekker & op je best aan het werk? Des te makkelijker vanuit een aantrekkelijke organisatie…

Leon Franssen Projectlid & Jeugdhulpprofessional
Mireille Molenaar

Professionals kunnen veel beter hun werk voor kinderen en jongeren doen als zij werken in een fijne werkomgeving: daarom zet ik me in om jeugdhulporganisaties aantrekkelijker te maken!

Mireille Molenaar Projectlid & Trainer De autonome professional
Betty Wijdeven

Ik vind het belangrijk dat iedere professional zich gesteund en verbonden voelt met haar organisatie om zo autonoom te kunnen werken

Betty Wijdeven Projectlid & Programmacoördinator (SPRING Jeugdprofessionals)

Over Jeugdhulp. Alles in het werk!

Vanuit het deelproject ‘De aantrekkelijke organisatie van de toekomst’ verkennen we, samen met medewerkers van jeugdhulporganisaties, wat er nodig is om een aantrekkelijke en humane organisatie te worden. We delen praktijkverhalen en begeleiden organisaties via speciale trajecten om dit proces te starten en te borgen.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Alles over Jeugdhulp. Alles in het werk
Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meedoen?
Neem contact op!

Meedoen?
Neem contact op!

Matthijs Laurs

Programmamanager

naar bovenkant pagina