Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Blijere medewerkers: daar doen we het voor!"

Locatie Antonius (Horizon) van iHUB in Castricum op een zonnige donderdagochtend. Een mooie locatie voor de drie jeugdhulporganisaties van de pilot Aantrekkelijke organisatie om ervaringen uit te wisselen. Naast drie medewerkers van iHUB waren twee medewerkers van Partners voor Jeugd en een medewerker van Triade Vitree aanwezig. Waar staan ze nu? En wat kunnen ze van elkaar leren?

Blijere medewerkers, daar doen we het voor

Elke organisatie pakt het proces om een aantrekkelijker organisatie te worden anders aan. Zo organiseert Partners voor Jeugd intern verschillende proeftuinen om het werken bij hun organisatie aantrekkelijker te maken. Bij iHUB zetten ze vanuit de pilot extra in op de drie thema’s:

  1. autonomie;
  2. verbinding;
  3. vitaliteit.

En bij Triade Vitree zijn er ambassadeurs voor meer werkplezier benoemd en wordt het thema op verschillende manieren verkend.

Sjoske en Michelle werken beiden als gebiedsmanagers bij Partners voor Jeugd. Michelle: ‘We zien dat het werkt om even los te komen van de dagelijkse hectiek. Dat is echt nodig om een stap verder te komen.’ Ze gaat verder: ‘Als ik naar al onze vier proeftuinen kijk, is vooral autonomie een pijnpunt bij veel jeugdhulpprofessionals. De autonomie moet veel meer terug, daar is iedereen het over eens.’

Sjoske is ook enthousiast over de pilot: ‘Twee jaar geleden had ik 85% uitstroom en medewerkers die er nog waren twijfelden of ze nog lang wilden blijven. Nu is dat wel anders en zeggen ze tegen me ´over 5 jaar wil ik op jouw plek werken´. En ze komen nu actief met voorstellen om iets op te nemen in de begroting voor volgend jaar. Wie had dat gedacht? Een behoorlijke ommezwaai!’

Nu in de fase: hoe gaan we dit verder brengen in de organisatie?"

Sjoske: "Onze teams hebben goed aangegeven bij speciale leernetwerkbijeenkomsten waar ze mee bezig zijn in de proeftuinen. En wat ze daarin nodig hebben. De bestuurders, directie en managers waren daarbij en dat was heel belangrijk. Niet alleen vanwege de saamhorigheid tussen management en medewerkers, maar ook het inzicht dat teams echt vanuit kwaliteit handelen. En dat bestuur ook echt aandacht heeft voor het werkgeluk van de medewerkers en dat uitspreekt. En laat zien. Ze vervolgt: ‘Bij ons leeft nu de vraag: hoe gaan we dit verder brengen? Belangrijke succesfactor is dat we de medewerkers de ruimte geven om echt zelf te mogen bedenken wat ze nodig hebben. Tegelijkertijd willen we ook faciliteren en inspireren met de veranderingen die de huidige teams hebben doorgevoerd."

Trajectregisseur Patricia (Triade Vitree) is één van de ambassadeurs werkplezier die Triade Vitree in het leven heeft geroepen vanuit de pilot. Hoewel er op dit moment veel speelt binnen de organisatie en de pilot op een laag pitje staat, is Patricia hoopvol: "Ik hoop dat we een proces ingaan van: wat kunnen we wél doen om verbeterslagen te maken? Ik geloof daar nog steeds in." Conclusie uit haar verhaal is dat als je zo’n proces start, dit vooral kan als er in de basis voldoende vertrouwen is in het proces. Patricia: "Wat nu blijkt is dat we volop zijn gestart met het proces en acties, maar dat de basisvoorwaarde ontbrak. Zonder echte verbinding en gedeeld besef van de noodzaak en het verlangen het anders te doen, kom je niet vooruit. Dit leertraject heeft dat zichtbaar gemaakt.

Nooit eerder zoveel stilgestaan bij werkgeluk als het afgelopen jaar"

Afdelingscoördinator Sandra (iHUB) werkt in een residentiële setting en in haar teams hebben ze vooral gekeken naar de talenten van elke medewerker. "En dan bespreken we: wat wil je ontwikkelen? Ik vind het belangrijk dat medewerkers het gevoel krijgen: ik kán iets met mijn talenten. Als ik ze vroeg 'Hoe is het met jou?’ ging het heel vaak weer snel over de jongeren op de groep. Daar gaat het altijd over, dus nee, nu is de vraag: ’Hoe is het met jou? Als mens, hier op het werk?’. Nu laten we bijvoorbeeld iemand die graag muziek maakt workshops geven aan de jongeren."

Manager Edith (iHUB): "Wat we het belangrijkste vinden is dat medewerkers goed voor zichzelf zorgen. Dus we stellen hen de vraag: waar krijg je energie van?" Manager Mercedes (iHUB) vult aan: "We proberen eigen regelruimte te faciliteren, daar zit de ruimte. En we organiseren verschillende bijeenkomsten waarin de medewerkers centraal staan, waarin we bijvoorbeeld ontspannende workshops aanbieden. Uiteraard allemaal in werktijd." Medewerkers zeggen ‘Wat gaaf dat dit voor ons wordt georganiseerd!’. Dat wij laten zien dat we dit als leiding belangrijk vinden is behulpzaam om het patroon van ‘altijd maar doorhollen’ te kunnen doorbreken.’ Edith vult aan: "Het is allemaal geen hogere wiskunde. Alleen al meer verbinding, vertrouwen en het faciliteren van tijd, ruimte en locatie zorgt voor meer werkplezier."

Tijdens deze bijeenkomst wordt één ding glashelder: alle drie de organisaties zeggen dat verandering tijd nodig heeft. En vooral veel structurele aandacht. Dit is zo belangrijk. Tijd en ruimte organiseren om stil te staan, met elkaar de verbinding aangaan en anders gaan kijken.  En wat heeft deelname aan de pilot tot nu toe opgeleverd? ‘Meer dan gehoopt’, zegt Mercedes (iHUB). "En blijere medewerkers. Daar doen we het voor!" Sandra (iHUB) vult aan: "Ik heb nooit eerder zoveel stilgestaan bij werkgeluk dan het afgelopen jaar."

Leertraject Aantrekkelijke organisatie

Partners voor Jeugd, iHUB en Triade Vitree zijn drie jeugdhulporganisaties die we hebben gevolgd voor het leertraject ‘Aantrekkelijke organisatie’. Hierin worden de organisaties begeleid bij het proces om een aantrekkelijke(re) organisatie te worden. Regelmatig komen de organisaties bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. De afgelopen tijd hebben we verschillende betrokkenen uit deze organisaties geïnterviewd over dit traject. Ook in de nieuwe fase van 'Jeugdhulp. Alles in het werk' gaan we verschillende organisaties begeleiden om een aantrekkelijke organisatie te worden. Meer info volgt!

Meer over aantrekkelijke organisaties:

Vanuit het deelproject ‘De aantrekkelijke organisatie van de toekomst’ verkennen we, samen met medewerkers van jeugdhulporganisaties, wat er nodig is om een aantrekkelijke en humane organisatie te worden. We delen praktijkverhalen en begeleiden organisaties via speciale trajecten om dit proces te starten en te borgen.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!