Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Jeugdzorg, iets voor jou?

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. Maar krijgt niet altijd die kans. Als jeugdzorgprofessional help je die kinderen op te groeien in een veilige omgeving. Dat kan op veel manieren: thuis of in een instelling, kort of lang en individueel of als gezin.

Samen plezier maken

Wat wordt er van jou als jeugdzorgprofessional verwacht?  

We snappen dat je graag wilt weten wat van jou verwacht wordt. Kort gezegd gaat het om:  

  • ondersteunen van de jeugdige en zijn gezin bij het voeren van de regie 
  • samenwerken met de jeugdige en zijn gezin 
  • ondersteunen bij het versterken van het netwerk 
  • samenwerken met collega-professionals rondom de jeugdige en zijn gezin (voor een deel en tijdelijk) overnemen van de regie van de jeugdige en zijn gezin 

In het competentieprofiel staan de competenties uitgebreid beschreven. Dat profiel vind je hieronder bij Handige links. 

Natuurlijk heb je de juiste opleiding nodig. Op de webpagina Met welke opleiding mag je aan de slag? zie je welke opleidingen er worden gevraagd. Maar opleiding is natuurlijk niet het enige dat telt. Voor jeugdzorgprofessionals zijn ook deze kwaliteiten belangrijk: 

  • Je legt gemakkelijk contact.  
  • Je kunt goed omgaan met kinderen en jongeren. 
  • Je beschikt over bemiddelende kwaliteiten. 
  • Je bent stressbestendig. 
  • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Jeugdzorgprofessionals vertellen 

Op de website Ik Zorg vertellen jeugdzorgprofessionals waarom zij het zo’n mooi beroep vinden. Lees hun aanstekelijke verhalen hieronder. 

Handige links

Ook interessant