Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over Jeugdzorg werkt!

Als Jeugdzorg werkt! vertegenwoordigen we de jeugdzorgbranche op landelijk niveau als het gaat over de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Samen met de branchevereniging Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ vormen wij het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt!

Bekijk hier hoe Jeugdzorg werkt! is samengesteld en wie er op dit moment lid zijn van het platform. 

Onze visie 

Een goed functionerende arbeidsmarkt, is een arbeidsmarkt in balans. Waar werken zo goed georganiseerd is dat werknemers er graag komen en met plezier blijven werken. Daardoor zijn er voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers en kunnen organisaties de kinderen/jongeren en hun systeem kwalitatief goede hulp en begeleiding bieden.  

De medewerker staat op één!  

Wij dragen bij aan het realiseren van een arbeidsmarkt in balans. Alles wat wij doen draagt direct of indirect bij aan het creëren van omstandigheden die medewerkers in staat stellen om hun werk op een verantwoorde, professionele en gezonde manier te doen. Wij ondersteunen werkgevers en werknemers met slimme, innovatieve en toepasbare oplossingen voor korte én lange termijn vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid. Dit doen we samen met het werkveld: van, voor en door de branche.

Wat we doen: de prioriteiten voor 2024 en 2025 

Behoud en instroom  

Jeugdzorg is een aantrekkelijke branche om in te gaan en te blijven werken. We ontwikkelen aanbod waarmee we bijdragen aan het verminderen van de uitstroom en aan kwalitatief goede en blijvende instroom. We bieden kennis, informatie en instrumenten aan over de volgende thema’s: arbeidsvoorwaarden, imago, loopbaanpaden, aantrekkelijke organisatie, onderwijs, scholing en ontwikkeling, zij-instromers/herintreders en werkdruk.   

Anders werken  

De arbeidsmarkt jeugdzorg is klaar voor de toekomst. We dragen bij aan oplossingen waardoor er in de toekomst minder mensen nodig zijn om het werk te doen. Dit doen we door kennis, informatie en instrumenten aan te bieden over de volgende thema’s: anders organiseren, ketensamenwerking, sociale innovaties en functiedifferentiatie.  

Gezond en veilig werken  

De werkomstandigheden in jeugdzorg zijn gezond en veilig. We ondersteunen bij het realiseren van omstandigheden op het werk die bijdragen aan het beperken van gezondheidsschade. We bieden kennis, informatie en instrumenten aan over de volgende thema’s: verzuim, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, (online) agressie-aanpak, werk/privé balans en werkplezier. 

Bekijk wat we in 2023 hebben gedaan in het Jaarbeeld 2023.

Hoe worden we gefinancierd?  

Jeugdzorg werkt! is onderdeel van het Arbeidsmarktfonds FCB. De financiering van onze activiteiten komt dan ook van FCB via de cao-bijdrage. Naast deze structurele bijdrage van 0,086% van de loonsom die iedere jeugdzorgwerkgever bijdraagt, ontvangen we incidentele subsidies. We zoeken actief naar subsidiemogelijkheden die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. 

Voor wie werken we? 

Het platform werkt voor kleine en grote organisaties die de Cao Jeugdzorg toepassen, voor werkgevers, werknemers, leidinggevenden, or- en pvt-leden. Maar ook voor mensen die in de jeugdzorg zouden willen werken zoals scholieren en zij-instromers. 

Ideeën en suggesties? 

Wij zijn nieuwsgierig en staan open voor feedback, ideeën en suggesties. Dat helpt ons om een passend aanbod te blijven bieden. Als je feedback, ideeën of suggesties hebt, neem dan contact op met Johan Ketelaars (secretaris arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt!) via JKetelaars@fcb.nl.  

Blijf op de hoogte 

Via onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van ons nieuwste aanbod. Volg ons ook op LinkedIn.