Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Jeugdhulp. Alles in het werk

Header Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Goede praktijkvoorbeelden, tools waar je echt iets aan hebt en inspirerende verhalen. Vanuit de sector verzamelen en ontwikkelen we binnen ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ veel waardevolle informatie om met elkaar te delen en van elkaar te leren. Want dat willen we: een jeugdhulp waarin het lekker werken is en mensen willen blíjven werken.

Samen gaan we voor nog meer impact!

Over Jeugdhulp. Alles in het werk!

Wij zijn trots op onze sector en op alle collega’s die elke dag klaar staan voor de jeugd. Helaas zorgen onder andere hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel dat veel van deze gepassioneerde collega’s uitvallen of jeugdhulp verlaten. Daarom werken we samen aan een gezonde arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden.  

Met de activiteiten van 'Jeugdhulp. Alles in het werk' delen we ervaringen, succesverhalen en kennis. We zoeken elkaar op en versterken wat werkt. Samen met professionals, medewerkers en het brede netwerk van de hele branche gaan we voor behoud van collega’s en een sector waarin het lekker werken is. 

We creëren positieve energie en geven het imago van de gehele sector een boost. We bieden inspiratie in de vorm van verhalen, tools en informatie voor iedereen binnen de sector: zowel medewerkers en organisaties. We steunen goede initiatieven. Alles om bij te dragen en moeilijk te vervullen vacatures, uitstroom, mismatch, werkdruk en verzuim het hoofd te bieden. Het is tijd voor echte actie en daarom vinden wij dat elke intentie of actie toegejuicht en ondersteund moet worden. Bekijk hier een overzicht van alle projectopbrengsten van de eerste fase van het programma (2020-2023).

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meedoen?
Neem contact met ons op!

Meedoen?
Neem contact met ons op!

Matthijs Laurs

programmaleider Jeugdhulp. Alles in het werk