Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Welke opleiding heb je nodig voor jeugdzorg?

Jeugdzorgwerk is leuk, belangrijk en uitdagend. Je zorgt ervoor dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Maar welke opleiding heb je nodig en wat zijn de mogelijkheden als je geen diploma hebt? Je leest het op deze pagina.

Jeugdwerkers lopen samen trap op

Welk opleidingsniveau heb je nodig?  

Werken in jeugdzorg kan op verschillende opleidingsniveaus. Er zijn functies op mbo-, hbo- en wo-niveau. De functie die je het meeste voorbij ziet komen is die van jeugdzorgwerker. Deze is er op vier niveaus: A, B, C en D. Jeugdzorgwerker D is op mbo-niveau en A, B, C zijn op hbo-niveau. Wil je hier meer over weten, kijk in het functieboek dat bij de Cao Jeugdzorg hoort. 

Is registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) verplicht?             

De organisatie waar je voor werkt, moet verantwoorde hulp bieden. Daarom is het belangrijk dat je professioneel bent en die professionaliteit ook bijhoudt. Bijvoorbeeld door scholing. Om dit te garanderen en te kunnen toetsen, moeten jeugdzorgwerkers en andere jeugd- en gezinsprofessionals die op hbo-niveau en hoger werken, geregistreerd zijn bij het SKJ. Deze registratie heb je nodig om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren. Welke dat zijn, wordt bepaald volgens de norm verantwoorde werktoedeling. Kort gezegd betekent het dat iemand met een SKJ-registratie vakbekwaam is. Of anders gezegd: dat deze persoon voldoende kennis en deskundigheid heeft om het werk te doen.   

Wat zijn de eisen voor registratie?  

Voor de verplichte registratie gelden specifieke opleidingseisen. Uitgebreide informatie hierover vind je op www.skjeugd.nl. Over het algemeen geldt: 

  • Met een hbo-diploma Social Work uitstroomprofiel Jeugd registreer je je zonder probleem. 
  • Wil je je registeren met een hbo-diploma Social Work uitstroomprofiel Zorg of Welzijn en Samenleving? Dan wordt gevraagd aanvullende scholing te volgen voor maximaal 45 European Credits (EC’s) die gebaseerd is op de bouwstenen van de opleiding Social Werk profiel Jeugd. Dit kun je tijdens je opleiding doen, maar ook na het behalen van je diploma.  
  • Ook als je een hbo-opleiding Sociaal Werk in de ‘oude stijl’ (Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMW), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)) hebt gedaan, wordt gevraagd om maximaal 45 EC’s aanvullende scholing te volgen. 
  • Heb je de opleiding Social Work zonder het profiel Jeugd gedaan en geen relevante scholing gevolgd die gerelateerd is aan het profiel Jeugd? Dan wordt gevraagd om maximaal 45 EC’s aanvullende scholing te volgen. Dit kun je post-hbo bij een hogeschool of een commerciële aanbieder doen. 
  • Professionals met een diploma ‘oude stijl’ kunnen via een maatwerktraject van maximaal 45 EC's aan scholing (op basis van opleiding en ervaring) een registratie krijgen. Je kunt deze volgen op verschillende hogescholen en bij commerciële aanbieders.  
  • Als je eenmaal geregistreerd bent, wordt gevraagd om je binnen vijf jaar opnieuw te registreren. Dat noemen we herregistratie. Dit doe je door aan te tonen dat je in die periode gewerkt hebt met jeugd en aan deskundigheidsbevordering en reflectie hebt gedaan. Meer informatie en alle registratie-eisen, vind je op www.skjeugd.nl. 

Zij-instroom jeugdzorg

Als je wilt zij-instromen of herintreden op een functie binnen jeugdzorg waarvoor je je moet registreren, is dat vaak lastig. Zij-instromers voldoen lang niet altijd aan de registratie-eisen van het SKJ. Dat betekent dat je aanvullende scholing nodig hebt. Om je te helpen de juiste informatie te vinden, hebben we wat tips voor zij-instroom in jeugdzorg op een rij gezet: 

Tips voor zij-instromers jeugdzorg

Handige links