Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bijlage 11 cao - Functieboek (met losse bijlagen)

Dit functieboek maakt integraal onderdeel uit van de Cao Jeugdzorg 2024-2025.

Cao-partijen in jeugdzorg hebben in het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 een nieuw generiek functieboek vastgesteld.  Een functieboek gaat voor langere tijd mee. Daarom maakt het functieboek altijd onderdeel uit van de cao’s Jeugdzorg die na die datum worden afgesloten.

Dit functieboek is ingevoerd met het cao-akkoord 2014-2015 en wordt altijd als bijlage bij de actuele cao gevoegd.

In deze bijlage treft u het generieke functieboek aan, met de bezwaarprocedure en de onderhoudsprocedure.

11 Inleiding 

11A Het nieuwe generieke functieboek

11B Invoerings- en bezwaarprocedure bij invoering van het generieke functieboek

11C De onderhoudsprocedure van het functieboek

Complete functieboek 

Naar de Cao Jeugdzorg