Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bijlage 11 cao - Functieboek (met losse bijlagen)

Cao-partijen in jeugdzorg hebben in het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 een nieuw generiek functieboek vastgesteld. Een functieboek gaat voor langere tijd mee. Daarom maakt het functieboek altijd onderdeel uit van de cao’s Jeugdzorg die na die datum worden afgesloten. Met dit functieboek kan de sector weer jaren vooruit.

Met het tot stand komen van de cao Jeugdzorg 2019-2020 is de inhoud van het functieboek op een paar kleine onderdelen gewijzigd. De actuele versie van alle bijlagen: 

Naar de Cao Jeugdzorg