Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Functieboek jeugdzorg

Cao-partijen in jeugdzorg hebben in het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 een nieuw generiek functieboek vastgesteld. Een functieboek gaat voor langere tijd mee. Daarom maakt het functieboek altijd onderdeel uit van de cao’s Jeugdzorg die na die datum worden afgesloten. Met dit functieboek kan de sector weer jaren vooruit.

Groepje medewerkers drinkt koffie

Met het maken van nieuwe afspraken in de Cao Jeugdzorg 2021-2023 is de inhoud van het functieboek niet veranderd. Het functieboek en alle bijlagen is te vinden op de cao-pagina.

Aan de slag?

We zijn inmiddels een paar jaar verder en de meeste jeugdzorgorganisaties hebben het nieuwe functieboek ingevoerd. 

Onderhoud

De werkgever is verantwoordelijk om alle functiebeschrijvingen actueel te houden. Eén keer in de twee jaar bepaalt hij of de functiebeschrijvingen en de salarisschalen aangepast moeten worden. In de onderhoudsprocedure staat hoe je als organisatie voor een actueel functieboek zorgt.

Nieuwe functies maken en waarderen

Is het wenselijk om nieuwe functies te creëren of bestaande functies aan te passen? Dat kan. Het is niet verplicht om de bestaande functies uit het functieboek te gebruiken. Maatwerk is mogelijk als je de systematiek van functiewaardering volgens de afspraken in de cao vaststelt.

Maak je als een organisatie een functie die niet in het huidige functieboek is opgenomen? Dan moet deze gewogen worden. Voor de waardering van deze nieuwe, eigen functies zijn er twee methoden:

  • De vergelijkende methode
  • De MNT-methode 

Demo MNT online

De referentiefuncties van het nieuwe functieboek zijn opgenomen in MNT-online. Op deze website kunnen geïnteresseerden een demoversie van MNT bekijken, licentiekosten inzien en (middels een licentieaanvraag formulier) een licentie aanvragen.

Bezwaren

Over het invoeren van het functieboek zijn afspraken vastgelegd. Zijn werkgever en werknemer(s) het oneens tijdens het invoeren van het functieboek? Volg dan deze procedure. In laatste instantie kan het geschil behandeld worden door de Landelijke Beroepscommissie. Deze commissie wordt secretarieel ondersteund door FCB.

Mijn organisatie moet nog beginnen

Heeft uw organisatie het functieboek nog niet ingevoerd? Stuur een mail naar caojeugdzorg@fcb.nl. Wij sturen dan een informatieset op.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over het functieboek.

Bekijk het functieboek

Naar het functieboek