Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Wat verdien je in jeugdzorg?

In jeugdzorg help je mee aan de veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is zeker werk met impact. Hoe je daarvoor wordt beloond, vind je in de Cao Jeugdzorg en de loonschalen.

Cao Jeugdzorg salarisschalen 

De loonschalen in jeugdzorg zijn vastgelegd in de Cao Jeugdzorg. De cao is afgesloten door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ). Hieronder vind je hierover meer informatie en een aantal handige links. Op die manier heb je alles op een rijtje en zie je makkelijk in welke schaal jij zit en welke loonschaal bij welke functie hoort.  

Welke salarisschaal hoort bij welke functie? 

In het functieboek van de Cao Jeugdzorg staan alle functies in jeugdzorg beschreven. Bij iedere functie vind je de loonschaal die daarbij hoort. 

Functies en loonschalen 

De meest voorkomende functie in jeugdzorg is jeugdzorgwerker. De jeugdzorgwerker is er op vier niveaus: A, B, C en D. Elk niveau heeft zijn eigen taken en bevoegdheden. Voor niveau D heb je een mbo-opleiding nodig en voor niveau A, B en C een hbo-opleiding. 

De functie jeugdzorgwerker is een verzamelnaam van veel verschillende functies. In vacatures zie je vaak andere benamingen zoals: 

  • jeugdzorgwerker D: schaal 7 
  • pedagogisch medewerker A: schaal 8 
  • pleegzorgwerker: schaal 9 
  • jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder: schaal 10 gedragsdeskundige: schaal 11 

Wil je meer meer weten over de verschillende functies en schalen in jeugdzorg?

Check het op YouChooz.nl

Handige links