Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Op weg naar een humane jeugdhulporganisatie

Je wilt werken voor een organisatie waarin de menselijke maat centraal staat. Het is hard nodig dat er een omslag wordt gemaakt van geld en controlegestuurde jeugdhulporganisaties naar humane jeugdhulporganisaties. En dat werkt twee kanten op: zowel kinderen en gezinnen als medewerkers hebben hier veel baat bij. Wij leggen je uit wat een ‘humane jeugdhulporganisatie’ is.

Op weg naar humane jeugdhulporganisatie

Jeugdhulpprofessionals willen zich gezien en gehoord voelen. Een goed inwerkprogramma en aandacht voor het behoud van medewerkers is één schakel in het geheel. Jeugdhulp zou zich meer moeten richten op ‘de humane organisatie’. En daarmee zorgen voor een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer, en tussen jeugdhulpprofessional en cliënt.

In de eerste fase van 'Jeugdhulp. Alles in het werk' heeft de projectgroep 'Inwerken en Behouden' onderzoek gedaan naar wat een humane organisatie is en waarom jeugdhulporganisaties volgens deze visie zouden moeten werken.

Lees hier het uitgebreide eindverslag van deze projectgroep. 

In één oogopslag zien wat een ‘humane organisatie’ is? Bekijk de acht kenmerken.

8 kenmerken van de humane jeugdhulporganisatie
8 kenmerken van de humane jeugdhulporganisatie

De humane organisatie in de praktijk

Met ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ worden verschillende jeugdhulporganisaties bezocht in een zoektocht naar goede voorbeelden. Een aantal van de jeugdhulporganisaties vallen op door de manier waarop zij invulling geven aan het inwerken en behouden van hun jeugdhulpmedewerkers. Hoe verwelkom je bijvoorbeeld een nieuwe collega op de eerste werkdag? Bekijk de zeven tips!

Tips: Hoe verwelkom je een nieuwe collega écht goed op de eerste dag?
Tips: Hoe verwelkom je een nieuwe collega écht goed op de eerste dag?

Samen op weg naar de humane organisatie

Download de praatplaat

Laat je inspireren door collega’s

Vanuit het deelproject ‘De aantrekkelijke organisatie van de toekomst’ verkennen we, samen met medewerkers van jeugdhulporganisaties, wat er nodig is om een aantrekkelijke en humane organisatie te worden. We delen praktijkverhalen en begeleiden organisaties via speciale trajecten om dit proces te starten en te borgen.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!