Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Bij nieuwe regels vraag ik me altijd af: wat heeft het kind hieraan?"

"Als ouders en kinderen blij worden van jou, word jij als jeugdprofessional blijer, wordt je werk leuker, heb je minder klachtgesprekken en ervaar je minder agressie en stress. Liefdevolle jeugdzorg begint bij professionals." Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring op de groep en als jeugdbeschermer weet Mireille Molenaar waarover ze praat. Haar inzichten en ervaringen gebruikt ze als coach en trainer om jeugdwerkers weerbaarder te maken. Vijf tips om sterker én kwetsbaarder in je werk te staan.

Mireille Molenaar

1. Sta stil om in balans te blijven

Makkelijker gezegd dan gedaan met een volle agenda, maar toch helpt stilstaan om in balans te blijven. Ben je bewust van wat er gebeurt, hoe je je voelt en wat je nodig hebt van collega’s of de organisatie. Al is het maar vijf minuten per dag. Neem je gevoel serieus!

Mireille: "In mijn workshop Hoofdopruimen laat ik mensen hun hoofd tekenen. Schetsen vol stress, emoties, ‘ik moet nog dit’ en ‘dat moet nog af’. Leer om je hoofd op te ruimen en ongewenste emoties zoals stress een plek te geven in bijvoorbeeld de afvalbak. Dat geeft rust."

2. Ken jezelf en geef vertrouwen

"Om vanuit je hart te werken moet je jezelf kennen. Wat zijn mijn kwaliteiten, mijn angsten? Heb ik voldoende zelfvertrouwen om vertrouwen te kunnen geven? Dit gaat niet van de ene op de andere dag. Mijn menselijke kant laten zien heb ik me steeds meer eigengemaakt, ondanks regels en protocollen. Me bij nieuwe regels afvragen wat het kind eraan heeft. En bij een boze reactie niet in de afweer schieten, maar zeggen: 'Goh, ik zie dat je boos bent. Waar gaat die boosheid nou echt over?'"

3. Vertel iets over jezelf

"Onderschat niet de waarde van eerst maar eens koffiedrinken. Vertel iets over jezelf in het eerste gesprek. Ik zeg bijvoorbeeld dat ik gescheiden ben en kinderen heb. Door kwetsbaarheid en menselijkheid te laten zien, is de relatie gelijkwaardiger en kan ik gezinnen beter helpen. Twee mensen in gesprek, de één heeft een probleem, de ander helpt. Mijn open houding wordt gewaardeerd, dat hoor ik regelmatig terug van oud-cliënten."

4. Luister oprecht zonder oordeel

"Luister zonder vooringenomenheid naar wat de cliënt jou vertelt. Geef mensen de ruimte om te mogen zijn wie ze zijn. Lastige zaken besprak ik vanuit contact met de ander en niet op een confronterende manier. 'Ik zie dit en ik vind hier iets van. Hoe zou  je dit anders willen aanpakken? Hoe kan ik je daarbij helpen?'"

5. Leef je in

"Hoe zou het voor jou zijn om een vreemde jeugdzorgprofessional over de vloer te hebben die zich met jouw kinderen bemoeit? Brieven in de bus die je niet snapt en heel verwarrend zijn? Voor het eerst in de rechtbank? Wat voor jou werk is, is voor cliënten hun leven."

Na het interview

’s Avonds post Mireille op LinkedIn een bericht over een ontmoeting met een oud-pupil: "Wat zou er beter kunnen in de jeugdzorg volgens jou?", is eigenlijk wat ik altijd wel vraag aan een jongere die ik na een tijdje weer spreek. "Echt kijken welke hulp goed past bij het kind, en het mag persoonlijker, minder afstandelijker. Een hulpverlener moet veel weten van mij, ik vind het fijn als een ander ook wat vertelt over zichzelf’. En ‘een knuffel geven moet kunnen".🥰

Mireille Molenaar heeft een praktijk voor coaching en training van jeugdzorgprofessionals. Daarnaast is ze FNV-kaderlid en betrokken bij 'Jeugdhulp. Alles in het werk'.

Lees meer inspiratie van collega’s:

Vanuit het deelproject ‘De aantrekkelijke organisatie van de toekomst’ verkennen we, samen met medewerkers van jeugdhulporganisaties, wat er nodig is om een aantrekkelijke en humane organisatie te worden. We delen praktijkverhalen en begeleiden organisaties via speciale trajecten om dit proces te starten en te borgen.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!