Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Blijf voor de Jeugd - Jeugdhulp. Alles in het werk

Blijf voor de Jeugd - Jeugdhulp. Alles in het werk

Blijf voor de Jeugd

Je wil je ontwikkelen, je baan staat op de tocht of je hebt behoefte aan een volgende stap. Maar één ding weet je zeker: je wil je blijven inzetten voor de jeugd! Vanuit het thema ‘Blijf voor de jeugd’ verzamelen we mogelijkheden, kansen en andere inspiratie om je te behouden voor de jeugdhulp.

Over Blijf voor de Jeugd

Vanuit het thema Blijf voor de jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt. Bekijk hier een overzicht van alle projectopbrengsten van de eerste fase van het programma (2020-2023).

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Eindrapportage actieonderzoek Blijf voor de Jeugd

In juli 2021 leverde drie actieonderzoekers uit de projectgroep Blijf voor de Jeugd een inspirerend rapport op, met als centrale vraag: ‘Hoe kunnen we (potentieel) boventallige jeugdprofessionals helpen, inspireren en faciliteren bij het vinden van een nieuwe uitdaging in de jeugdhulp?’
Interesse in dit rapport? Neem contact op.

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meedoen?
Neem contact met ons op!

Meedoen?
Neem contact met ons op!

Matthijs Laurs

programmaleider Jeugdhulp. Alles in het werk