Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

Doorleef samen de kernwaarden van je organisatie

Als hr-manager van het bankwezen naar de jeugdhulp: is dat een grote stap? Jeanette van der Horn van den Bos besloot begin 2020 de sprong te wagen en kwam in dienst bij Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen. Tot nu toe heeft ze nog geen moment spijt gehad, al mist ze soms wat zakelijkheid. Een mooi gesprek over lef, kernwaarden en leiderschap.

Jeanette van der Horn van den Bos - Blijf voor de Jeugd

Je hebt heel lang in de bankenwereld gewerkt. Waarom maakte je de overstap naar de Jeugdhulp?

"Ik heb prachtige dingen gedaan op HR-gebied binnen de Rabobank, maar op een gegeven moment begon ik mezelf te herhalen. Tijd voor verandering dus. Via een interim-klus kwam ik in het sociaal werk terecht. En van daaruit kwam de jeugdhulp op m’n pad. Hoewel ik een mooie tijd heb gehad bij de bank, zou ik nooit meer terug willen. In de jeugdhulp gaat het écht ergens over. Waar je wieg staat, daar heb je nou eenmaal geen invloed op. Sommige mensen hebben gewoon enorme pech. Dat de jeugdhulp een stap naar voren doet om die ongelijkheid om te buigen naar verandering is zo essentieel. Ik ben heel blij dat ik daar onderdeel van mag uitmaken."

Wat heb jij meegenomen uit het bankwezen naar de jeugdhulp?

"Ik denk een meer zakelijke kijk op bepaalde dingen. In de organisatie wordt veel rekening gehouden met de individuelen wensen van medewerkers, maar de ambitie en doelen van de organisatie horen niet ondergeschikt te zijn daaraan. Ik probeer scherp en kritisch te kijken naar dat evenwicht."

Wat draag je vanuit je rol binnen Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen concreet bij?

"Ik vind leiderschapsontwikkeling een belangrijk thema binnen organisaties, en dat is niet alleen voor leidinggevenden, maar betreft alle medewerkers. Daar besteed ik dus ook veel aandacht aan. Zo vind ik het essentieel dat medewerkers ook iets van leiderschap vinden, dat ze aangeven wat ze wel of juist niet belangrijk vinden. Ik moedig medewerkers altijd aan om hun mond open te doen. Dat is soms best ingewikkeld, want dan breek je ook bepaalde patronen open. Ik zal een voorbeeld geven. Bij de Rabobank had ik bij de start van het leiderschapsprogramma een dialoog over leiderschap georganiseerd, waarbij 14 medewerkers en 14 managers waren uitgenodigd. Op een gegeven moment zei een medewerker: ‘Weet je, ik kan alle rollen aan die van mij worden gevraagd richting cliënten, thuis ook geen problemen. Maar hier binnen de organisatie word ik soms behandelt als een klein kind.’ Die opmerking kwam hard binnen bij het management, maar er werd toen wel wat doorbroken. Ik draag graag bij aan het doorbreken van patronen die belemmerend werken in samen werken aan de doelen van de organisatie."

Ik moedig medewerkers altijd aan om hun mond open te doen. En dat is soms best ingewikkeld"

Wat werd er dan doorbroken?

"In dit geval bleek dat er onder het personeel hele verschillende beelden bestonden bij de kernwaarden van de organisatie. Dat werd toen uitgesproken en dat was een belangrijk moment. We hebben daarop met een wat kleinere groep de kernwaarden van onze organisatie proberen te formuleren. En vervolgens hebben we voor die kernwaarden een metafoor bedacht om iedereen met het verhaal te inspireren. Met een goede metafoor vanuit duidelijke kernwaarden, zorg je ervoor dat iedereen vanuit zijn of haar perspectief kan vertellen waar de organisatie voor staat en waarom jij als professional daaraan wilt meewerken. Je werkt dan in de organisatie echt samen en spreekt met elkaar dezelfde taal. Dat geeft energie, daagt je uit en biedt podium voor ontwikkeling en vernieuwing."

Wat doe jij om medewerkers perspectief te bieden?

"Met veel creativiteit kijken naar een bepaalde vraag. Uit ons MTO kwam bijvoorbeeld naar voren dat er te weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Dan is het dus zaak om samen breder te kijken. Is er bijvoorbeeld een stage, is het werken aan een project mogelijk? Managers zijn daar niet altijd blij mee, omdat ze hun medewerker dan tijdelijk kwijt zijn. Maar de kans dat je zo’n medewerker veel gemotiveerder terugkrijgt is groot. Het vergt dus van beide partijen veel creativiteit en lef om verder te komen."

Wat is jouw gouden tip om behouden te blijven voor de jeugd?

"Zorg dat de energie stroomt bij jezelf, want dat voelt de cliënt ook!"

Op welke manier draag jij zelf bij aan het thema ‘Blijf voor de jeugd’?

"Dat ik werkzaam ben binnen een sector die echt het verschil kan maken in de levens van jongeren. Ik zie het als mijn opdracht me in te zetten dat Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen voor de professional een organisatie is die duidelijkheid geeft en rugdekking biedt in de uitvoering van hun werk. En daarnaast ook in samenwerking met ketenpartijen onderzoeken hoe we mobiliteit en ontwikkeling van professionals in jeugdzorg kunnen bevorderen."

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!