Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Goed om ook eens te zien hoe het in andere zorgregio’s werkt"

Als je een kind echt goed wil helpen, moet je het samen doen. En niet alleen jeugdhulpprofessionals zetten zich in voor het welzijn van kinderen, maar ook anderen zoals huisartsen, leerkrachten en medewerkers uit kinderopvang. Hoe mooi zou het zijn als zij elkaar op een makkelijke manier kunnen vinden om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren? Vanuit de gedachte: ‘Samen leren, samen beter worden’ is het platform Vakmanschap Jeugdprofessionals opgericht door de partners van Zorg voor de Jeugd.

 Miloe en Lytitia van Binsbergen van Vakmanschap Jeugdprofessionals

Het platform heeft een digitale plek op voordejeugdenhetgezin.nl en een community waar iedereen die beroepsmatig met jeugd te maken heeft, zich kan aansluiten. Gedragswetenschapper bij Partners voor Jeugd, Miloe Stegenga, en frontofficemedewerker bij Youngster, Lytitia van Binsbergen, nemen deel aan de kerngroep en vertellen waarom zij blij zijn met het initiatief.

"We willen allemaal het beste voor een kind maar in de praktijk lopen we nog tegen allerlei schotten aan", vertelt Lytitia. "Doordat er wordt gewerkt vanuit de kaders van de eigen organisatie, wordt er vaak niet breder gekeken dan dat. Het platform is een middel om over die schotten heen te kijken. Want je kunt wel in je eigen organisatie dingen organiseren, maar het is natuurlijk effectiever om het breder te trekken."

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals in het kort

Het platform is ontwikkeld door de partners van Zorg voor de Jeugd in samenwerking met jeugdhulpprofessionals. Het NJi faciliteert de community op 1sociaaldomein.nl, waar je gratis een account kan aanmaken en je kan aansluiten bij deze community. Het platform richt zich naast actuele onderwerpen op vier ontwikkelingsopgaven:

  1. regie bij ouders, kinderen en jongeren;
  2. samenwerking voor de zorg rondom het kind;
  3. persoonlijk leiderschap voor de professional;
  4. werken in een veranderend werkveld.

Het platform heeft ruim 3.500 leden en biedt professionals een podium om geleerde lessen, ervaringen en vragen te delen. Lees er meer over in dit artikel op Voor Jeugd & Gezin.

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Interactie en inspiratie

Deze community begon als besloten LinkedIngroep. Om het voor een bredere doelgroep aantrekkelijk te maken, is er gekozen voor een channel op het besloten platform 1sociaaldomein.nl. En dat was een mooie ontwikkeling.  Lytitia: "Er is nu veel meer interactie mogelijk. Iedereen die bij de community is aangesloten kan vragen stellen en mensen kunnen op elkaar reageren. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte. Het NJi monitort de discussies en de vragen. Als er veel vragen komen over een bepaald onderwerp, dan kijken wij als kerngroep of er mogelijkheden zijn om een themabijeenkomst te organiseren. Zo hebben wij bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd over cultuursensitief werken en gaf Peter Dijkshoorn een inspirerende sessie. Hij vertelde als medeoprichter van de Beweging van 0 over hoe zij streven naar 0 uithuisplaatsingen."

Je kunt een kind alleen helpen als je het samen doet"

Lytitia: "Platform Vakmanschap heeft mijn netwerk enorm verbreed en dat heb je nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En het verbreedt je blik want er komt heel veel voorbij. Ook al raakt het niet helemaal je werkgebied, je steekt er altijd iets van op. Of ik krijg ideeën die ik meeneem naar de rest van mijn organisatie. Door de vragen en voorbeelden die voorbijkomen in de community en tijdens de bijeenkomsten, krijg je meer zicht op elkaars werkzaamheden en weet je elkaar beter te vinden.’ Ze gaat verder: ‘Het is goed om ook eens te zien hoe het in andere zorgregio’s werkt. En als je bijvoorbeeld hoort dat bepaalde passende hulp ergens anders al bestaat, ga je op zoek naar iets vergelijkbaars bij jou in de buurt."

‘Wij willen een positieve invloed uitoefenen’

Miloe: "Het is een positieve beweging in deze tijd waarin het zoveel gaat over de randzaken. Veel jeugdhulpprofessionals zijn boos op het systeem maar dat verander je niet van de ene op de andere dag. We kunnen wel kijken wat we zelf anders kunnen doen vanuit onze eigen professionele autonomie. Wij willen een positieve invloed uitoefenen. Daar heb je elkaar bij nodig.’ Ze vervolgt: ‘De behoefte aan verbinding in het werken met kinderen, jongeren en ouders is groot. Daarom zijn er meerdere van dit soort initiatieven. Ik hoop dat die uiteindelijk allemaal samengaan in één groot platform waar iedereen bij aangesloten is die iets met jeugd te maken heeft. Ook de groepen die nu nog lastig te bereiken zijn zoals kinderpsychiaters, politieagenten en kinderrechters."

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!