Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Innoveren kan ook om heel kleine dingen gaan"

Zeker in deze turbulente tijd moet je je als organisatie blijven vernieuwen en ontwikkelen. Maar hoe zorg je er nu voor dat iedereen binnen jouw organisatie de kans krijgt om met zijn goede idee de hulpverlening te innoveren? We volgden Youké in hun proces om medewerkers mee te laten denken over innovatie in een speciaal innovatieprogramma. In dit eerste verhaal interviewen we strategisch adviseur beleid Erik Klaassen (foto: links) en teamhoofd Conny Wijnands (foto: rechts) over hoe dat ging en wat ze van die periode hebben geleerd.

links Erik Klaassen en rechts Conny Wijnands van Youké bij een boom

Erik: "Innoveren is ons niet vreemd. In 2013 is de JIM methode bij ons ontwikkeld. JIM staat voor jouw ingebrachte mentor en past volledig bij onze overtuiging dat je het netwerk meer moet betrekken. Dat was een heel groot project dat landelijk navolging kreeg. Een soort innoveren voor gevorderden dus. Door dit project hebben we ervaren hoe je een goed idee projectmatig aanpakt, methodisch onderbouwt en uitwerkt. Daarna rees de vraag bij de managers en teamhoofden: hoe houden we dat innovatieve vermogen levend zodat grote en kleinere ideeën de kans krijgen om uit te groeien tot iets blijvends dat het werk voor onze medewerkers en cliënten beter maakt?"

"Iedereen die iets instuurde mocht komen pitchen"

Conny: "Onze bevlogen accounthouder zei: laten we iedereen die denkt ‘Ik loop hier tegenaan en heb een goed idee om het op te lossen’, verleiden om dit te komen pitchen voor het bestuur. Iedere medewerker kon een mail sturen met het idee in een paar zinnen. We probeerden de drempel zo laag mogelijk te maken: je hoeft geen uitgebreide plannen te schrijven, het is vooral leuk! Iedereen die iets instuurde, werd uitgenodigd om te komen pitchen. Als het paste binnen Youké, wandelde je de deur uit met een advies hoe je het verder kon aanpakken."

Het bleef te veel bij losse initiatieven"

"Ik heb zelf ook gepitcht", zegt Conny. "Ik zag dat er onvoldoende ondersteuning en behandeling was voor hoogbegaafdheid in het speciaal onderwijs. Dat heeft geleid tot een hoogbegaafdheidsexpertteam.’  Erik: ‘Het heeft mooie dingen gebracht maar toch niet zoveel als we hadden gehoopt. Het bleef te veel bij losse initiatieven. Er bleek nog te weinig voedingsbodem om mensen in beweging te krijgen. We wilden meer toe naar een klimaat waar alles zo is ingericht dat iedereen met een goed idee optimaal de kans krijgt dit verder te brengen. Dat ze niet in het diepe hoefden te springen om erachter te komen dat er geen water is of ze niet kunnen zwemmen. Maar hoe kom je dan wel tot een werkklimaat waar innovatie volledig is ingebed?"

Interviews om te kijken wat er nodig is

Erik: "Om die reden is er een projectteam van early adapters en enthousiastelingen gestart. Zij hebben door de hele organisatie interviews gehouden om daar zicht op te krijgen. Zij hoorden van medewerkers: ik heb heus ideeën, maar ik weet niet waar ik naartoe moet om dit te delen? En ondanks alle goede intenties, vonden mensen het spannend om te komen pitchen. Dat idee bleek toch te top-down. Daarbij was het beeld bij innoveren het JIM beeld: behoorlijk groots en meeslepend. Dat wilden we niet want innoveren kan juist ook om heel kleine dingen gaan. Zo kwamen we uiteindelijk op het plan van een team innovatiemakelaars.

Waardevolle lessen uit deze periode

  1. Haal actief op in de organisatie welke behoeften er zijn. Zit iedereen erop te wachten? Luister goed en kijk waar je op kunt aanhaken.
  2. Bestuurlijk draagvlak is essentieel.
  3. Ga voor de olievlekmethode. Zoek eerst de enthousiastelingen op en zet hen in. De rest volgt vanzelf.
  4. Faciliteer! Geef creatieve mensen met goede ideeën alle ruimte. Maak het hen zo makkelijk mogelijk.
  5. Zorg voor een plek waar mensen makkelijk hun ideeën kunnen delen, zowel digitaal als fysiek.
  6. Draagvlak bij het middenmanagement is essentieel. Zij moeten erachter staan want ze zijn de schakel tussen alles.
  7. Laat je inspireren door andere organisaties.
  8. Neem mensen goed mee. Zeg niet ineens: we hebben een pitch of platform.
  9. Hou het warm. Je kunt niet iets lanceren en het dan loslaten.

Innovatie bij Youké: van idee tot uitvoering

Bij Youké krijgen alle medewerkers de kans om goede ideeën te pitchen als het gaat over innovatie in hun werk. Vanuit Blijf voor de Jeugd volgden we een paar enthousiaste medewerkers van Youké in dit proces.

Dit is het eerste verhaal uit een serie verhalen over het innovatieklimaat bij Youké. In het tweede verhaal Innovatie bij Youké: "Geen eindeloze projectplannen" gaan we dieper in op het organiseren van een team innovatiemakelaars. En zien we hoe een innovatief idee (happybot Felix) inmiddels een belangrijke plek heeft verworden in de hulpverlening van Youké.

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!