Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Geen eindeloze projectplannen"

We weten allang dat het niet werkt om vanuit een ivoren torentje te roepen: ‘zó gaan we het doen!’. Echte innovatie komt van onderaf, bottom-up dus. Maar hoe zorg je nu voor een innovatief klimaat en een structuur om met alle goede ideeën die er zijn aan de slag te gaan? Met die vraag ging het innovatieteam van Youké zo’n twee jaar geleden aan de slag. Inmiddels heeft het team van zeven innovatiemakelaars het innoveren naar een hoger plan getild. In dit tweede verhaal over het innovatieklimaat van Youké vertellen projectleider Marten Goudzwaard en innovatiemakelaar Ben van Leeuwen vertellen hoe ze dit hebben aangepakt.

het hele innovatieteam van Youké bij elkaar

Ben: "We zijn binnen Youké altijd al bezig geweest met innovatie en vernieuwing. Er is een tijd geëxperimenteerd met de mogelijkheid om je idee te pitchen voor de bestuurder. Er lag een organisatiestrategie voor 2020 – 2025 met de pijlers: meteen goed, persoonlijk en dichtbij. Daaruit liepen een aantal innovatieprogramma’s op verschillende plekken in de organisatie. Maar door het ontbreken van een goede structuur was het nog te afhankelijk van allerlei factoren of iets goed van de grond kwam of niet. Zeven mensen die feeling hadden met innovatie kregen budget en ruimte van het managementteam om te zorgen voor een innovatief klimaat én een structuur om het te laten staan als een huis."

"Design thinking past bij Youké"

Marten: "Voor die structuur gingen we op zoek naar een methode die bij ons past. We waren allemaal meteen enthousiast over design thinking. Een methode om een vraagstuk via een bepaalde structuur aan te pakken en te experimenteren met een oplossing. Altijd vanuit de vraag: hoe levert dit het meeste op voor de klant? Dat sprak ons meteen aan: design thinking past bij Youké. Ook omdat je niet eindeloos projectplannen gaat schrijven maar snel aan de slag gaat. Want waarom een hele pilot optuigen als je in een experiment op kleine schaal snel ziet wat werkt en wat niet en je problemen meteen kan tackelen? Maar dat blijft een uitdaging hoor. Je bent toch geneigd om er van alles bij te halen."

Hoe werkt het in de praktijk?

De zeven innovatiemakelaars zijn inmiddels getraind in design thinking. Aan de hand daarvan wordt een idee aangepakt. Marten: "Omdat medewerkers het lastig vinden om een idee dat ze hebben, goed uit te denken en verder te brengen, helpen we hen daarmee. Meestal doen we dat met zijn tweeën: één denkt actief mee, de ander bewaakt het proces. We ondersteunen, bevragen en brengen de juiste mensen bij elkaar. Maar we nemen het idee niet over. Daardoor hebben we veel meer commitment van degene die het idee inbrengt. We brengen daarnaast collega’s met soortgelijke ideeën bij elkaar om te voorkomen dat meerdere mensen hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn en om de krachten te bundelen."

We vroegen medewerkers: wat betekent innovatie voor jou?"

Ben: "Omdat we niet zomaar iets wilden starten zonder stevig fundament, hebben we in het begin veel tijd besteed aan het ‘meenemen’ van iedereen. Die ruimte kregen we ook. We vroegen medewerkers: wat betekent innovatie voor jou? En wat heb jij ervoor nodig om je ideeën verder te brengen? Om mensen te enthousiasmeren en te triggeren, hebben we als kick-off op 1 juli 2021 een innovatiedag georganiseerd. Een superleuke dag met allerlei workshops. Aan het eind van de dag hebben we de aanwezigen laten stemmen met welk thema we als eerste aan de slag moesten gaan. Dat werd: Digitalisering in de jeugdhulp. Dat werd meteen onze eerste campagne.

Alle ideeën zijn welkom natuurlijk, maar we doen twee campagnes per jaar om gericht ideeën op te halen rond een bepaald thema. De meest in het oog springende ideeën waarmee we aan de slag zijn gegaan zijn het inzetten van de VR bril en happybot Felix op onze groepen. Felix is een robothondje waarmee het mogelijk is voor kinderen om op een eenvoudige manier stil te staan bij zoiets belangrijks als: hoe voel ik me? En via Felix kunnen zij hierover communiceren met vrienden, familie of hulpverleners. Dat gaat gemakkelijker dan met woorden."

Communicatie en een platform

Ben: "Als je iedereen wilt meenemen en enthousiasmeren, is communicatie essentieel. WeCreate is het digitale platform waar medewerkers al hun ideeën kunnen delen en waar alles bij elkaar komt. Omdat het meteen opstart als je Microsoft Teams opent, ziet iedereen het elke dag. De start van het platform hebben we feestelijk gelanceerd. En we hebben lunches op de locatie georganiseerd waar iedereen vragen kon stellen maar ook meteen ideeën kon inbrengen. Het werpt zijn vruchten af. We zien dat medewerkers elkaar vragen stellen zoals: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij nog meer werkplezier hebben en op welke manier kunnen wij nog beter aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders? Fantastisch om te zien hoe steeds meer mensen worden aangestoken door die innovatieve manier van denken."

Hoe zorg je voor een innovatief klimaat? Lessen van Youké:

  1. Alles begint met een eerste stap.
  2. Neem alle ideeën serieus.
  3. Innoveer volgens een vaste methodiek zodat je het proces goed borgt.
  4. Vraag enthousiaste en positief kritische mensen om de kar te trekken.
  5. Neem de tijd om met mensen in gesprek te gaan. Neem bijvoorbeeld lunch mee als je langsgaat op de locaties.
  6. Zorg dat jij zichtbaar bent als innovatiemakelaar, zowel fysiek als online.
  7. Probeer iedereen mee te nemen in de beweging want iedereen heeft ideeën.
  8. De kracht zit in de herhaling dus blijf communiceren.
  9. Sluit aan bij de behoefte van de professionals. Informeer en enthousiasmeer hen en haal informatie bij hen op.

Innovatie bij Youké: van idee tot uitvoering

Bij Youké krijgen alle medewerkers de kans om goede ideeën te pitchen als het gaat over innovatie in hun werk. Vanuit Blijf voor de Jeugd volgden we een paar enthousiaste medewerkers van Youké in dit proces.

Dit is het tweede verhaal uit een serie verhalen over het innovatieklimaat bij Youké. In het eerste verhaal "Innoveren kan ook om heel kleine dingen gaan" vertellen we waarom Youké innovatie zo belangrijk vindt en waar dat vandaan komt. In het afsluitende filmpje zien we hoe een innovatief idee (happybot Felix) inmiddels een belangrijke plek heeft verworden in de hulpverlening van Youké.

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!