Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Ontwikkeling

Hoe werkt detachering in jeugdhulp?

Je werkt tijdelijk voor een andere werkgever. De andere werkgever leent jou (tijdelijk) van je werkgever, maar blijft in dienst bij je eigen werkgever. Dit heet ‘detacheren’. Wil je meer weten over detacheren? Hieronder beantwoorden wij een aantal vragen.

Veelgestelde vragen over detachering in jeugdhulp

Waarom zou ik gedetacheerd willen worden?

Je staat open voor een nieuwe uitdaging, omdat je meer behoefte hebt aan flexibiliteit of afwisseling. Misschien wil je onderzoeken of een andere werkgever of functie jou nieuwe energie geeft. Detachering is een uitstekende manier om verschillende bedrijven, culturen en functies te ontdekken. Er zijn ook andere redenen om te kiezen voor detachering, zoals:

 • bij de tijdelijke vervanging, bijvoorbeeld bij langdurig (ziekte)verlof of zwangerschap
 • als er extra bezetting nodig is
 • als er vraag is naar specifieke kennis of vaardigheden
 • bij speciale (tijdelijke) projecten
 • tijdens een re-integratietraject als je langdurig ziek bent
Hoelang kan een detachering duren?

Je kunt tijdelijk worden gedetacheerd bij een andere werkgever, maar ook voor onbepaalde tijd.

Waar ga ik werken?

Je kijkt samen met je werkgever naar een passende werkplek. Je kiest een andere werkplek op basis van jouw persoonlijke interesses en de ervaring die je hebt.

Wat zijn de gevolgen voor mijn contract en mijn arbeidsvoorwaarden?

Je komt niet in dienst bij de nieuwe werkgever. Je houdt dus je eigen arbeidscontract bij je eigen werkgever. Je komt ook niet automatisch in dienst bij de werkgever die je inleent. Ook niet na een bepaalde periode of na meerdere detacheringsovereenkomsten.

Je houdt dus ook je eigen arbeidsvoorwaarden, tenzij jullie nieuwe (betere) arbeidsvoorwaarden met elkaar afspreken. Hier moeten jij en je werkgever het wel over eens zijn. 

Welke cao geldt er als de nieuwe werkgever een andere cao heeft?

Welke cao geldt, hangt van de afspraken in de detacheringsovereenkomst af.  Is er geen detacheringsovereenkomst? Dan blijft de cao van je eigen werkgever gelden.

Wat staat er in een detacheringsovereenkomst?

De afspraken rondom de detachering regel je in een detacheringsovereenkomst. In de detacheringsovereenkomst worden allerlei afspraken gemaakt zoals:

 • hoe lang je gedetacheerd wordt
 • over je taken en werkzaamheden
 • aan wie je verantwoording moet afleggen
 • met wie je vakantie moet afstemmen
 • hoe om te gaan met ziekte
 • de afspraken rondom aansprakelijkheid
 • verplichtingen, zoals een geheimhoudingsverplichting
Welke eisen gelden bij het aangaan van een detachering?

Een detacheringsovereenkomst moet volgens de Cao Jeugdzorg schriftelijk worden aangegaan.

De detacheringsovereenkomst wordt getekend door:

 • jouw eigen werkgever
 • de nieuwe werkgever (de inlener)
 • jou (de werknemer)

Je hebt recht op een kopie.

Kan ik op elk moment stoppen met detachering?

In de detacheringsovereenkomst wordt opgenomen of er een opzegtermijn geldt. Vaak is dit een maand.

Wat als ik ziek word?

Meestal staan in de detacheringsovereenkomst afspraken over ziekte. Wordt je langdurig ziek? Dan kan er in de detacheringsovereenkomst zijn afgesproken dat de detachering wordt beëindigd. Je valt dan terug op het arbeidscontract met je eigen werkgever.

Jouw eigen werkgever moet je loon tijdens ziekte doorbetalen. Je hebt in ieder geval recht op loondoorbetaling, op grond van de Cao Jeugdzorg 100% gedurende het eerste ziektejaar en 70% gedurende het tweede ziektejaar.

Ben ik vrij om na afloop van de detachering in dienst te treden van de nieuwe werkgever?

Je eigen werkgever mag je niet beperken na het einde van de detacheringsovereenkomst bij de nieuwe werkgever (de inlener) in dienst te gaan. Dit heet ‘het belemmeringsverbod’. Geldt er een concurrentiebeding in je eigen contract? Dan is deze vaak (gedeeltelijk) niet geldig. 

Kan ik na de detachering weer terugkeren in mijn eigen functie?

In principe behoudt je je arbeidsovereenkomst met je eigen werkgever. Je kunt vaak dus weer terugkeren in je eigen functie.


Soms wordt er een terugkeergarantie afgesproken zonder specifieke functie. Je gaat dan met je eigen werkgever op zoek naar een passende functie binnen jouw eigen organisatie.

Deze veelgestelde vragen zijn samengesteld in samenwerking met CNV connectief, op basis van de huidige wet- en regelgeving (oktober 2022)

Meer weten?

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!