Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Alle werkgevers hebben een tekort, dat moet je niet alleen willen oplossen"

"Het is onze plicht om jongeren goede begeleiding te bieden en daarvoor hebben we voldoende goed gekwalificeerde medewerkers nodig. Met die enorme krapte op de arbeidsmarkt, moet je als organisatie alle kanalen benutten die er zijn om die mensen te vinden. De matchtafel is één van die kanalen’, aldus Marie van der Vegte, HR-medewerker bij Trias Jeugdhulp."

Marie van der Vegte - Blijf voor de Jeugd

Dit interview is onderdeel van een tweeluik over de Matchtafel. Lees ook het verhaal van de coördinator van de Matchtafel in de regio Zwolle, Harriëtte Baas: "Niet praten over wat we zouden moeten doen, maar gewoon aan de slag".

"Er zijn gewoon te weinig mensen om het aantal vacatures te vullen. Dat is een landelijk probleem waar alle werkgevers mee kampen. Sla de statistieken er maar op na. En het ziet er niet naar uit dat het de komende jaren gaat veranderen. Dat moet je niet alleen binnen je eigen organisatie willen oplossen. Ik geloof in delen is helen. Daarom ben ik blij met de Matchtafel. Samen heb je veel meer mogelijkheden om de juiste kandidaten te vinden en van elkaar te leren."

"Bij de Matchtafel ontmoet ik HR-adviseurs en recruiters van allerlei bedrijven en de sfeer is prettig. We praten over de nieuwste ontwikkelingen binnen de organisaties. Ieder haalt er wat anders uit. Zelf zit ik er vooral voor de vacatures. Op dit moment kunnen wij bijvoorbeeld moeilijk gedragswetenschappers vinden. Hoe fijn is het dat ik aan vertegenwoordigers van zoveel andere organisaties kan vragen: “Hebben jullie iemand die geschikt is?"

Het netwerk is de grootste kracht"

"We hebben alle telefoonnummers en e-mailadressen en kunnen elkaar ook buiten de bijeenkomsten opzoeken. Er is een digitaal platform en een besloten LinkedIn-groep. Handig, maar het is fijn dat we elkaar via de bijeenkomsten in het echt leren kennen. Het netwerk is de grootste kracht. Laatst heb ik iemand aangenomen via de Matchtafel. Ik zocht iemand voor de functie jeugdzorgwerker D.  Een adviseur van het Werkgevers Servicepunt Zwolle kende iemand die geschikt was en in het verleden in jeugdhulp had gewerkt. Ik heb haar meteen gebeld en gevraagd: “Wil je bij ons solliciteren?” En zij is aangenomen. Zo snel kan het gaan."

"Harriëtte Baas is als coördinator is essentieel. Zij is een echte verbinder die alle bedrijven en organisaties bij elkaar brengt. Zij doet dat op zo’n manier dat het voor iedereen een win-win situatie is en zorgt ervoor dat iedereen heel makkelijk aan kan sluiten. Ze heeft echt iets moois neergezet.  We komen vijf keer per jaar bij elkaar en zijn in coronatijd overgegaan naar voornamelijk digitaal. Dat vind ik eigenlijk wel prettig, want het is druk in jeugdhulp. Er zijn zoveel projecten die aandacht vragen, dan is het fijn dat het op deze manier veel minder tijd kost."

De Matchtafel in het kort:

Het woord zegt het eigenlijk al: bij de Matchtafel worden potentieel geschikte kandidaten en vacatures bij verschillende werkgevers aan elkaar gekoppeld. Het doel is mobiliteitsbevordering. Er zijn bijeenkomsten, een digitaal platform en een besloten LinkedIn-groep waar mensen elkaar kunnen vinden.

WGV Zorg en Welzijn is initiatiefnemer van vier Matchtafels in Oost-Nederland voor de regio’s Zwolle, Achterhoek, Stedenvierkant en Twente. De werkgeversvereniging organiseert en faciliteert. Bij de vereniging zijn circa 180 organisaties aangesloten die welkom zijn bij de Matchtafels.

Meer info over de Matchtafels.

Leestip!

Lees ook het interview met Harriëtte Baas, coördinator van de Matchtafel in Zwolle, over hoe zij het aanpakt en vooral: waarom het werkt.

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!