Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

"Het stigma van overloper moet eraf"

"Ik werkte als jeugdbeschermer en wist eigenlijk al vanaf het begin: ‘dit doe ik niet mijn hele leven’. Ik had fijne collega’s, uitdagend werk en prima arbeidsvoorwaarden, maar zat na zeven jaar niet meer op mijn plek,’ aldus Suzanne Krul. Zij vertelt over de overstap tussen twee organisaties die bij de Werkgeverij zijn aangesloten. Dat had behoorlijk wat voordelen. Sterker nog, als de stap lastiger was geweest, had ze hem waarschijnlijk helemaal niet gemaakt. En misschien had ze zelfs uiteindelijk de sector verlaten."

Suzanne Krul - Blijf voor de jeugd

In een drieluik vertellen verschillende betrokkenen elk vanuit hun eigen perspectief over De Werkgeverij, een samenwerkingsverband van elf organisaties die werk, mensen en kennis delen. Hr-adviseur Dominique Rijnders (Entrea Lindenhout) en programmamanager Nicolette Horn zijn ook geïnterviewd.

"Sinds maart dit jaar werk ik bij Entrea Lindenhout als jeugdzorgwerker pleegzorg. Ik dacht wel vaker: wat zou ik anders willen? Maar ook: ik kan mijn cliënten toch niet in de steek laten? Want juist bij de jeugdbescherming is het belangrijk dat je langer betrokken bent.

Maar ik liep tegen meerdere organisatorische dingen aan. Ik kon bijvoorbeeld niet doorgroeien op de manier die ik wilde. Ik vond mijn werk prachtig en had hele fijne collega’s waar ik blindelings op kon vertrouwen. Maar als ik me te druk maak over organisatorische dingen, word ik geen leuker mens."

"Ik werkte vaker samen met jeugdzorgwerkers pleegzorg dus ik kende het werk. Er was me al meerdere keren gevraagd: is het niet iets voor jou? Tot het voelde als het juiste moment. Ik hoorde over een vacature en besloot te solliciteren. Uiteindelijk heb ik de minst spannende brief ooit geschreven. Ik heb gewoon heel eerlijk omschreven: dit ben ik. Na een heel fijn gesprek was het al snel geregeld. Ik heb nul onderhandeld.

Omdat Entrea Lindenhout aangesloten is bij de Werkgeverij, kon ik makkelijk mijn arbeidsvoorwaarden, uren en werkdagen meenemen. En ik blijf meedraaien in het team spoedeisende zorg bij mijn oude werkgever. Dat is echt heel fijn. Ik krijg daar zoveel energie van en het team is ook blij dat ik me voor hen blijf inzetten. En ik wist: als ik terug wil, dan zijn er mogelijkheden. Als dat allemaal niet had gekund, zou dat écht een ding zijn geweest. Op deze manier voelde het veilig om de overstap te maken."

"Ik vind de Werkgeverij een goed initiatief om mensen voor de sector te behouden. Je netwerk wordt veel groter. Op alles wat er al wordt georganiseerd, zou ik inhoudelijke themamiddagen een goede aanvulling vinden. Daar komen veel meer mensen op af en kun je elkaar ontmoeten. Want de talentenmarkten, daar ga je naartoe als je al denkt over een andere baan."

Soms denk ik zelf ook: waarom ga ik niet gewoon bij IKEA kasten verkopen?"

Suzanne gaat verder: "Werken in de jeugdzorg is niet altijd leuk. Het is ook weleens zwaar, die sores van een ander. Soms denk ik zelf ook: waarom ga ik niet gewoon bij IKEA kasten verkopen? Dan rijd ik aan het eind van de dag naar huis en is het klaar. Maar het is ook mooi werk. Ik zie te veel mensen opbranden in de ene functie terwijl ze hartstikke geschikt zijn voor een andere functie. Iemand die bijvoorbeeld niet past bij de jeugdbescherming, kan echt een hele goede ambulant hulpverlener zijn of andersom. Iemand die op de verkeerde plek is gestart, kan denken: ik ben niet geschikt, ik had nooit in jeugdhulp moeten gaan werken. Het is fijn dat je makkelijk kunt kijken in een andere keuken of het wat voor je is."

"We moeten veel meer kijken naar iemands talenten. Het gaat nu nog te vaak: het loopt niet lekker, wat kun jij daaraan doen? En dan volgt een cursus of coaching. Maar je moet voorkomen dat mensen uitvallen en afhaken. Ik vind dat we dit soort dingen veel opener met elkaar moeten durven te bespreken. Het stigma van overloper moet eraf. Ik hoop dat de Werkgeverij veel zichtbaarder wordt als iets waar je gebruik van kunt maken. Je zou het moeten zien als een groot team!"

Tot slot: "Ik hoorde dat er een pilot is om te experimenteren met een collectieve arbeidsovereenkomst voor iedereen. Dat vind ik een heel goed idee. Want dan maak je het nog veel makkelijker om te kijken waar iemand het beste tot zijn recht komt."

Wat is de Werkgeverij?

De Werkgeverij is een samenwerkingsverband van elf organisaties. Zij delen werk, mensen en kennis. Medewerkers uit de aangesloten organisaties en daarbuiten kunnen zich aanmelden en beschikbaar stellen voor ander werk en opdrachten bij de deelnemende werkgevers. Zo kunnen werkgevers flexibel inspelen op onder- en overbezetting, krijgen medewerkers meer werkzekerheid en kunnen zij hun inzetbaarheid vergroten.

Mooie voorbeelden die zijn ontwikkeld: Talent in Beeld, een site/platform waar medewerkers kunnen plaatsen welk talent zij willen inzetten bij andere organisaties. En Andersom solliciteren, waar werkgevers op gesprek gaan bij kandidaat sollicitanten.

Aangesloten organisaties zijn: Driestroom, Pro Persona, Ribw Nijmegen & Rivierenland, Entrea Lindenhout, Jeugdbescherming Gelderland, Pluryn, Karakter, Iriszorg, Moviera, Siza en de gemeente Nijmegen.

Hoe is het georganiseerd?

De Werkgeverij bestaat uit een bestuurlijke raad met bestuurders van de deelnemende organisaties. Zij stellen het jaarplan op. Een afvaardiging van hen zit in de stuurgroep, samen met een aantal managers bedrijfsvoering. Zij zijn voor de dagelijkse gang van zaken en bepalen samen met programmamanager Nicolette Horn de prioriteiten en uitgangspunten. Het projectteam bestaat uit contactpersonen van alle organisaties, zoals HR-adviseurs en recruiters. Zij houdt zich bezig met de operationeel-tactische gang van zaken.

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!