Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

Geef leiding aan je loopbaan

Carolien Sanders (jeugdhulpprofessional) verhuisde van Haarlem naar Deventer. In Velsen (Noord-Holland) werkte zij met veel plezier bij Socius als Jeugdmaatschappelijk werker verbonden aan het Voortgezet Onderwijs. Zonder een nieuwe baan, wel vastberaden, positief en met de ambitie om weer in de jeugdhulp te werken vertrok Carolien met haar gezin richting het oosten. Nu, een klein jaar later, zet ze haar passie voor de jeugdhulp in bij Team Toegang Jeugd Deventer. Nieuwsgierig naar hoe zij dit heeft gedaan?

Carolien Sanders - Blijf voor de Jeugd

Waarom besloot je je baan bij Socius op te zeggen?

"Dat was eigenlijk vooral een beslissing vanuit mijn persoonlijke leven: we woonden in Haarlem en waren op zoek naar meer ruimte voor ons gezin. Oorspronkelijk komen mijn partner en ik uit Deventer, dus dat vonden we een aantrekkelijke plek om naar terug te verhuizen. In dezelfde periode merkte ik dat het tijd was voor een nieuwe stap in m’n werk. Bij Socius heb ik de professionele ruimte gekregen om me te ontwikkelen en daarin heb ik mijn kansen goed benut. Ik merkte op een gegeven moment dat ik uitgegroeid was en toe was aan een nieuwe functie en werkomgeving. Ik stelde mezelf de vraag: welke richting wil ik op?"

En wat was het antwoord op die vraag?

"In 2018 heb ik de Master Jeugdzorg afgerond en tijdens de opleiding ontdekte ik dat ik de inhoudelijke, maar ook de beleidsmatige en managementkant heel interessant vind. Dat is nog steeds m’n ideaalplaatje voor de toekomst: de combinatie van uitvoering en beleid of management in één functie. Ik zocht een functie waarin ik vanuit de praktijk werk aan verbeteringen in en rondom het jeugddomein. Momenteel werk ik als Jeugdhulpverlener VO bij Team Toegang Jeugd in Deventer. Met veel enthousiasme werk ik aan het versterken van de verbinding tussen het onderwijs en de Jeugdhulp om zodoende tijdig passende hulp te kunnen organiseren voor gezinnen."

Waarom wilde je in de jeugdhulp blijven werken?

"Ik gun elk kind een veilige omgeving waarin hij of zij optimaal gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling. Daarnaast wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een betrouwbare jeugdhulp. Mijn hart ligt bij de gezinnen: daar doe ik het voor en dat geeft mij voldoening. En dat wilde ik dus graag blijven doen, ook in Deventer."

En dat wilde ik dus graag blijven doen, ook in Deventer."

Op welke manier draag jij bij aan het thema ‘Blijf voor de jeugd’?

"Door scherp te blijven en me af te vragen: doen we het goede voor de gezinnen? Welke invloed kan ik daar zélf op uitoefenen? En welke rol kunnen collega's en samenwerkingspartners daarbij hebben? En daarnaast, minstens zo belangrijk: mezelf als professional blijven ontwikkelen en opgedane ervaring en kennis uitdragen. Tijdens de Master Jeugdzorg heb ik gemerkt hoe belangrijk het is voor mij is om kennis op te blijven doen die ik dagelijks in de praktijk kan toepassen. Ik hecht daarnaast veel waarde aan reflectie. Ik vind ook echt dat je die verantwoordelijkheid hebt als jeugdhulpprofessional."

Hoe reflecteer je het liefste?

"Op structurele basis intervisie of moreel beraad-bijeenkomsten organiseren vind ik heel belangrijk. Dat een organisatie dat faciliteert en jeugdhulpprofessionals daarin hun verantwoordelijkheid pakken vind ik essentieel."

Verhuizen naar een plek zonder zicht op een nieuwe baan, vond je dat niet heel spannend?

"Eerlijk gezegd niet. Ik heb een positieve basishouding en ben veerkrachtig. Van daaruit kijk ik naar mogelijkheden en geef ik richting aan mijn eigen loopbaan. Mijn opgedane kennis en werkervaring gaven mij het vertrouwen dat het vinden van een nieuwe baan zou lukken. Toen we in Deventer kwamen heb ik wel eerst de tijd genomen om goed te aarden, dat vond ik ook wel belangrijk. Hoewel ik me ook besef dat ik in de luxe positie zat om dat te doen, vanwege financiële ruimte."

Hoe heb je het concreet aangepakt, die zoektocht naar een nieuwe baan?

"Vooral veel websites bezocht van organisaties die me interessant leken en gekeken of mijn netwerk me een ingang zou kunnen geven. De vacaturemelder van LinkedIn en enkele verkennende gesprekken hebben me enorm geholpen. En wat ik net al zei: vooral de tijd genomen om goed uit te zoeken wat ik precies wilde."

Wat is jouw gouden tip om behouden te blijven voor de jeugd?

"Geef leiding aan je eigen loopbaan en houd daarbij het belang van de gezinnen altijd in het vizier."

Vanuit het thema Blijf voor de Jeugd bundelen we kennis, kansen, tools en ervaringsverhalen met als doel om jeugdhulpprofessionals te behouden voor de sector.

Blijf voor de Jeugd is een onderdeel van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Met dit programma wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Blijf voor de Jeugd

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!