Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst in jeugdzorg: ins en outs

Je bent aan het solliciteren en wordt aangenomen. Je kunt meteen van start. Maar hoe zit het eigenlijk met de opzegtermijn van jouw huidige arbeidsovereenkomst volgens de Cao Jeugdzorg? Toch maar even checken!

Opzegtermijn standaard twee maanden

Je hebt als werknemer over het algemeen een opzegtermijn van twee maanden. Die termijn geldt ook voor je werkgever. De opzegtermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin jij of je werkgever schriftelijk hebt of heeft opgezegd.

Kortere opzegtermijn

Maar let op! Jij als werknemer hebt een kortere opzegtermijn als, op grond van artikel 7:672 Burgerlijk Wetboek (BW), een kortere opzegtermijn geldt waarvan niet kan worden afgeweken in de Cao Jeugdzorg.

Langere opzegtermijn bij dienstverband vanaf tien jaar

Voor de werkgever kan een langere opzegtermijn gelden. Dat is geregeld in artikel 7:672, lid 2 van het BW: 

  • Ben je langer dan tien jaar, maar korter dan vijftien jaar in dienst? Dan is de opzegtermijn voor je werkgever drie maanden.
  • Ben je vijftien jaar of langer in dienst? Dan geldt voor je werkgever een opzegtermijn van vier maanden.
  • Ook kan een langere opzegtermijn voor werkgever en werknemer gelden bij bepaalde functies of voor werknemers in een bepaalde leeftijdscategorie.

Meer weten over je opzegtermijn in jeugdzorg? Kijk daarvoor in artikel 3.6 Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst van de Cao Jeugdzorg.

Handige links