Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Participatiewet

Voorbeelden Participatiewet jeugdzorg

Bekijk op deze pagina goede voorbeelden van andere jeugdzorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld Partners voor Jeugd of WIJ Groningen en laat je inspireren.

Man houdt jong plantje vast

Partners voor Jeugd

In 2018 heeft Partners voor Jeugd (PvJ) bestaande uit: William Schrikker Groep en de Jeugd en Gezinsbeschermerseen, een aantal acties uitgezet om te voldoen aan de SROI verplichtingen (zie SROI rapportage 2018).

PvJ heeft met eigen leveranciers afspraken gemaakt over hun SROI-inzet. Het gaat om samenwerkingsverbanden waarbij PvJ verschillende producten en diensten afneemt. Voor elke leverancier die meer dan € 50.000 omzet, geldt een SROI-verplichting van ten minste 2,5 procent van de contractwaarde.

Ook zijn diverse ‘soorten’ afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld met een schoonmaakbedrijf, een postbedrijf, een cateringbedrijf (van Cordaan) en een communicatiebureau. 

Bij deze bedrijven mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn in de organisatie door middel van functiecreatie functies gecreëerd. Afgeschreven laptops zijn herzien voor de eigen cliënten van PvJ. Zo worden stagemogelijkheden gecreëerd en er wordt vergaderd bij sociale horeca-ondernemingen. Daarmee voldoet PvJ aan haar SROI verplichtingen.

Wij Groningen

WIJ Groningen is de overkoepelende naam voor de sociale wijkteams in de gemeente Groningen. Samen met het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en Stip werken zij samen onder de naam WIJ Groningen. Zij bieden zorg, ondersteuning en ontmoeting dichtbij huis.

Inwoners van de gemeente Groningen die een bijstandsuitkering hebben en voor wie betaald werk nog niet mogelijk is, worden gewezen op de participatiebanen bij WIJ Groningen. Om zo werkervaring op te doen en maatschappelijk actief te worden. Daaraan zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • Inwoners die 27 jaar of ouder zijn.
  • Een (gedeeltelijke) arbeidsverplichting hebben.
  • 16 - 32 uur per week beschikbaar zijn voor de komende twee jaar.
  • Een bijstandsuitkering van de gemeente Groningen ontvangen.

Alle participatiebanen zijn banen in de non-profit, zoals: WIJ(k) activiteiten, ondersteunen bij de kinderopvang of huiswerkbegeleiding, sport en spel (in combinatie met voeding), taalondersteuning, gastheer/dame of Entree medewerker (eerste aanspreekpunt). Alle vacatures staan op de website van Link050.

Leger des Heils

Iedereen die dat wil, krijgt een plekje in een van de 50/50 werkbedrijven van het Leger des Heils. Zowel mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt als mensen die nog een klein zetje nodig hebben om naar de arbeidsmarkt terug te keren. Het Leger des Heils wil niet alleen via de workcenters bijdragen aan een inclusieve maatschappij, maar ook als werkgever. Zij doen dat als organisatie met behulp van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO).

Cordaan

Tot de cliënten van Cordaan: verzorging en verpleging, gehandicaptenzorg en psychiatrie, behoren ook mensen met een beperking. Van de 1.700 cliënten die Cordaan begeleidt, zijn er 200 actief binnen 60 partnerbedrijven in Amsterdam.

Op dit moment gaat het (meestal) nog niet om betaald werk. Zij doen dit met behoud van uitkering. Het is de bedoeling om deze doelgroep zelf in dienst te nemen en ze dan te detacheren bij opdrachtgevers van Cordaan. Door begeleiding te bieden en door de werkgever te ontzorgen op het terrein van wet- en regelgeving wil Cordaan aantrekkelijk zijn voor hun opdrachtgevers.

Ook andere organisaties in de gehandicaptenzorg hebben een uitgebreid aanbod in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en SROI. Bekijk als voorbeeld de website van Reinaerde.

Het Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds (SoFoKleS), voor universiteiten, onderzoekinstellingen en universitair medische centra (ums's), heeft Toolbox umc’s ontwikkeld voor het realiseren van de afspraken uit de banenafspraak. In deze online toolbox staat uitgebreide informatie over het aan het werk helpen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet binnen de umc’s. Volgens de banenafspraak heeft ieder umc eind 2023 gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk. Deze toolbox biedt praktische handvatten, presentaties, documenten en praktijkvoorbeelden voor alle umc’s om dat voor elkaar te krijgen.

Voor de universiteiten is ‘Functieanalyse Plus’ ontwikkeld, dat gericht is op het creëren van meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onderdeel daarvan is een functieboek met daarin 23 functies voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.