Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ouderschapsverlof in jeugdzorg: zo werkt het

Een werknemer in jeugdzorg die duurzaam voor een kind jonger dan acht jaar zorgt en dat kind opvoedt, heeft recht op ouderschapsverlof. Dat is geregeld in de Cao Jeugdzorg. Wil je ouderschapsverlof aanvragen? Zo werkt het.

Ouder met kind aan de hand

Voor wie is ouderschapsverlof bedoeld?

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierin vind je de regels voor het aanvragen van ouderschapsverlof.

  • Het ouderschapsverlof geldt voor je eigen kind, een adoptiekind, pleegkind of een stiefkind.
  • Jij en je kind moeten op hetzelfde adres wonen.
  • Je kunt voor verschillende kinderen tegelijk ouderschapsverlof aanvragen.
  • Bij een tweeling heb je recht op twee keer ouderschapsverlof.

Hoe bereken je ouderschapsverlof?

Je kunt maximaal 26 keer je aantal werkuren per week aan ouderschapsverlof aanvragen. Stel je werkt 24 uur per week, dan bereken je je ouderschapsverlof als volgt: 26 x 24 = 624 uur ouderschapsverlof. Hoe je het ouderschapsverlof opneemt, bepaal jezelf.

Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Je moet minimaal drie maanden van tevoren het ouderschapsverlof schriftelijk aanvragen bij je werkgever als het salaris tijdens het ouderschapsverlof gedeeltelijk moet worden doorbetaald. Bij onbetaald ouderschapsverlof geldt een termijn van twee maanden. In je aanvraag moet staan:

  • op welke datum het verlof ingaat
  • om hoeveel uren verlof het gaat
  • om welke werkdagen het gaat
  • hoe lang de verlofperiode duurt.

Je werkgever kent het verlof toe, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Welke extra cao-regels zijn er voor betaald ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is in principe niet betaald verlof. Dat staat in de WAZO.

Het artikel Afspraken over betaald ouderschapsverlof van de Cao Jeugdzorg bevat afspraken over betaald ouderschapsverlof. We lichten de belangrijkste regels eruit. Zo bouw je alleen vakantiedagen, vitaliteitsbudget en garantie-uren op tijdens het ouderschapsverlof over de uren die je werkt. Bij verlofopname tijdens het ouderschapsverlof hoef je alleen verlof op te nemen voor de werkuren. Verder heb je recht op volledige opbouw en omvang van je pensioen en wachtgeld.

In de Cao Jeugdzorg is geregeld dat je werkgever je wijst op de brochure 'Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg’. Dan ben je helemaal up-to-date.

Hoe zit het met ouderschapsverlof als je een nieuwe werkgever hebt?

Heb je ontslag genomen tijdens de periode van je ouderschapsverlof en ben je bij een andere werkgever gaan werken? Bekijk dan wat voor jou geldt in artikel 9.7.1 Afspraken over betaald ouderschapsverlof van de Cao Jeugdzorg.

Handige links