Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Alles over zorgverlof in jeugdzorg

Werknemers in jeugdzorg kunnen zorgverlof aanvragen als ze moeten zorgen voor bijvoorbeeld een ziek of hulpbehoevend kind, ouder of vriend. Je hebt kortdurend en langdurend zorgverlof. De Cao Jeugdzorg bevat afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van je salaris door je werkgever bij langdurig zorgverlof.

Vrouw in rolstoel met haar dochter

Wat is kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is voor de noodzakelijke verzorging van een ziek kind, zieke partner of zieke ouders. Het verlof kun je ook aanvragen als je een goede vriend die of een ander familielid dat ziek is, moet verzorgen.

Hoe bereken je kortdurend zorgverlof?

Een werknemer heeft per twaalf maanden recht op maximaal twee keer het aantal werkuren per week aan kortdurend zorgverlof. Dat betekent op zijn hoogst tien dagen kortdurend zorgverlof per jaar. Werk je 24 uur per week? Dan is de berekening als volgt: 2 x 24 uur = maximaal zes dagen of 48 uur kortdurend zorgverlof binnen een jaar.

Wordt kortdurend zorgverlof doorbetaald?

Tijdens het zorgverlof betaalt je werkgever 70 procent van je salaris door.

Bouw je vakantiedagen op tijdens kortdurend zorgverlof?

Je bouwt tijdens kortdurend zorgverlof vakantiedagen op. De dagen die je opneemt voor het zorgverlof mag je werkgever niet inhouden op je vakantiedagen.

Wat is langdurend zorgverlof?

Langdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is om voor langere tijd voor een ziek kind, zieke partner, zieke ouders, zieke vriend of een ander ziek familielid te zorgen. Om aanspraak te kunnen maken op langdurend zorgverlof moet je wel minimaal één jaar in dienst zijn.

Hoe bereken je langdurend zorgverlof?

Je hebt jaarlijks recht op maximaal dertien keer het aantal werkuren per week aan langdurend zorgverlof.

Wordt langdurend zorgverlof doorbetaald?

Langdurend zorgverlof is over het algemeen niet betaald verlof. Dat staat in de WAZO. De Cao Jeugdzorg bevat afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris bij langdurend zorgverlof. Je werkgever betaalt dan 50 procent van je salaris door. Daarnaast heb je tijdens langdurend zorgverlof recht op volledige opbouw en omvang van je pensioen en wachtgeld.

Bouw je vakantiedagen op tijdens langdurend zorgverlof?

Je bouwt tijdens je langdurend zorgverlof vakantiedagen op. De dagen die je opneemt voor het zorgverlof mag je werkgever niet inhouden op je vakantiedagen.

Kijk voor de afspraken over langdurig zorgverlof in artikel 9.7.2. Afspraken over langdurig zorgverlof van de Cao Jeugdzorg.

Zorgverlof aanvragen

Zorgverlof moet je aanvragen bij je werkgever. Je geeft daarbij aan om hoeveel tijd en om welke periode het gaat. Je werkgever kan achteraf vragen je het verlof echt hebt gebruikt voor de zorg van een naaste.

Handige links