Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Subsidie EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

Er is een subsidieregeling voor jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau, maar wél werken op dat niveau, en zich moeten herregisteren bij het SKJ. Lees de voorwaarden van de subsidie EVC jeugd- en gezinsprofessional.

Roze spaarvarken

Alle EVC-kandidaten die voor vergoeding in aanmerking komen en hun werkgevers krijgen een nieuwsbericht via SKJ. Het subsidieloket van VWS DUS-I voert de regeling uit. Op de pagina van DUS-I vind je alle informatie en het aanvraagformulier.

Voor wie is deze subsidie?

De subsidie is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau, maar wél werken op dat niveau. Zij kunnen zich herregisteren. Dit kan in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ) met hulp van een vakbekwaamheidsbewijs door het succesvol afronden van de EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.  

Jeugdprofessionals, zzp’ers en instellingen in het jeugddomein kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan een EVC-procedure door een jeugdprofessional bij DUS-I.

Aanvraagcriteria

  • De deelnemende jeugdprofessional moet zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het kwaliteitsregister jeugd.
  • Tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 een aanvraag tot inschrijving in de kamer jeugd- en gezinsprofessional van het kwaliteitsregister jeugd heeft ingediend, hierin is ingeschreven onder de voorwaarde dat bij de eerste herregistratie scholing op het niveau van passend hoger beroepsonderwijs is voltooid en uiterlijk 1 maart 2023 is gestart met de EVC-procedure.
  • De jeugdzorgprofessional kan zich tot 1 april 2023 herregistreren met een passend diploma op hbo-niveau of het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.
  • De jeugdprofessional moet uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart met de EVC-procedure.
  • De EVC-procedure moet door de jeugdprofessional worden gevolgd bij één van de erkende EVC-aanbieders.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie is € 450,- per EVC-procedure. Per jeugdprofessional wordt één keer subsidie verstrekt. Er wordt geen subsidie verstrekt als voor deelname van de jeugdprofessional aan de EVC-procedure vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional eerder subsidie is ontvangen in het kader van SectorplanPlus of de tegemoetkomingsregeling EVC-jeugd- en gezinsprofessional 2018.

Termijnen van aanvraag, verlening en vaststelling

  • Jeugdprofessionals kunnen voor EVC-procedures die hebben plaatsgevonden tot en met 1 augustus 2023 een subsidieaanvraag indienen. Je ontvangt binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I.
  • Zzp’ers en instellingen die voldoen aan de de-minimisvoorwaarden kunnen voor EVC-procedures, die hebben plaatsgevonden tot en met 1 augustus 2023, een subsidieaanvraag indienen. Je ontvangt binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I.
  • Zzp’ers en instellingen die subsidie aanvragen voor nog te starten EVC-procedures kunnen dit tot en met 1 maart 2023 doen. Je ontvangt binnen 13 weken van DUS-I een verleningsbesluit. Bedraagt de totale subsidie minder dan € 25.000,-? Dan is in het verleningsbesluit opgenomen wanneer je welke gegevens ter verantwoording moet aanleveren. Bij een subsidiebedrag hoger dan € 25.000,- moet je voor 1 augustus 2023 een verzoek tot vaststelling indienen. Je ontvangt vervolgens binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I.
  • Alle EVC-kandidaten die voor vergoeding in aanmerking komen en hun werkgevers krijgen een nieuwsbericht via SKJ.

Handige links