Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Alles over de EVC-procedure hbo-jeugd- en gezinsprofessional

Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming mogen bepaalde werkzaamheden alleen uitvoeren als ze geregistreerd zijn bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voldoe jij niet aan de registratie-eisen, dan biedt het EVC-traject hbo-jeugd- en gezinsprofessional misschien uitkomst.

Zelfverzekerde jonge vrouw staat voor muur

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming voor bepaalde werkzaamheden een professional in te zetten die is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen een EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Op basis van het competentieprofiel 'hbo-jeugd- en gezinsprofessional' is daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Voor wie is deze EVC-procedure ontwikkeld?

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg) die:

  • al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
  • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
  • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun hbo- of wo-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ-register.

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsfase conform het Besluit Jeugdwet art. 5.1.3 (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben of omdat hun huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ register, maar zij wel werkzaamheden doen die vallen onder de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wat is de EVC-standaard 'Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional’?

De EVC-standaard Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional is een afgeleide van het competentieprofiel 'hbo-jeugd en gezinsprofessional'. De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren;
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin;
  • Versterken van het netwerk;
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem;
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
  • Ethisch en integer handelen.

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag hierbij past.

Hoe werkt de EVC-procedure?

Tijdens deze EVC-procedure verzamel je, vanuit je werk, voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de zogenaamde beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional.

Erkende aanbieders

Wil je meer weten over de EVC-procedure of wil je van start gaan? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional. Alle erkende EVC- aanbieders zetten we voor je op een rij en vind je hieronder.

Nadat je je bewijzen hebt aangeleverd, onderzoeken assessoren in een gesprek met jou of je binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80% van de indicatoren kunt aantonen. Er wordt in dit ook gesprek getoetst of je je professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Na afloop van je EVC-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, namelijk 80% van de indicatoren beheersen per deskundigheidsgebied, word je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional. Met dit bewijs kun je je laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ.

Naar de veelgestelde vragen

Alle erkende EVC-aanbieders op een rij

Bekijk het overzicht

Let op: 
Alleen de erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten jeugdhulp afgeven. Andere aanbieders zijn niet bevoegd om EVC-trajecten jeugdhulp te doen. Afgeronde EVC-trajecten van deze bureaus leiden dan ook niet tot een vakbekwaamheidscertificaat dat toegang geeft tot SKJ-registratie.

Handige links