Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Vakbekwaamheidsbewijs aanvragen

Heb je met een EVC-procedure bij een erkende EVC-Aanbieder aangetoond dat je voor minimaal 80% competent bent op alle zes de kennisdomeinen van de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’? En heb je je ervaringscertificaat ontvangen? Gefeliciteerd! Je kun je ervaringscertificaat laten omzetten naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’.

Collega's in gesprek

Het vakbekwaamheidsbewijs 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional' is het officiële bewijs dat je in de uitoefening van je werk voldoet aan alle zes de deskundigheidsgebieden van de EVC-standaard. Dit document heb je nodig voor (her)registratie in het beroepsregister jeugd- en gezinsprofessionals van SKJ en kun je bijvoorbeeld gebruiken bij sollicitaties. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Na afloop van je EVC-procedure ontvang je een ervaringscertificaat. Als je hierin hebt aangetoond dat je voldoet aan de gestelde competentie-eisen, namelijk dat je minimaal 80% van de indicatoren binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden beheerst, kom je in aanmerking voor het vakbekwaamheidsbewijs 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional'.

Jouw EVC-aanbieder zal in afstemming met jou, jouw ervaringscertificaat aanbieden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC-EVC). Dit wordt opgeslagen in het landelijk EVC-register.

Het NKC-EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zal het NKC-EVC op basis van het ervaringscertificaat het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional opstellen. Dit vakbekwaamheidsbewijs kun je, na het maken van een afspraak met de EVC-aanbieder, ter plaatse op het kantoor van de EVC-aanbieder ondertekenen en in ontvangst nemen. Daarna kun je je met het vakbekwaamheidsbewijs (her)registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Ik voldoe niet aan de gestelde competentie-eisen, wat nu?

Mocht tijdens je EVC-traject naar voren komen dat je nog niet in voldoende mate over de competenties beschikt die horen bij de zes deskundigheidsgebieden van de EVC-standaard, dan ontvang je toch een ervaringscertificaat. Dit ervaringscertificaat wordt door jouw EVC-aanbieder geregistreerd in het EVC-register. Je kunt in samenspraak met je werkgever bekijken op welke wijze het mogelijk is om je verder te ontwikkelen op de nog aan te tonen deskundigheidsgebieden. Denk aan bijscholing of een leertraject op je werkplek waarin je werkt aan deze competenties.

Het is vervolgens mogelijk om aansluitend een aanvullend EVC-traject te doen waarmee je aantoont ook over de ontbrekende competenties te beschikken. Als je dat hebt aangetoond kan alsnog, via jouw EVC-aanbieder, het vakbekwaamheidsbewijs 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional' worden aangevraagd. De hoogte van de kosten voor een aanvullend EVC-traject zijn afhankelijk van de omvang van het aanvullend leertraject, deze komen bovenop de kosten voor een regulier EVC-traject.

Handige links