Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Erkende aanbieders EVC-procedure

Het EVC-traject voor de beroepsstandaard 'Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional’ legt jouw ervaringen en vaardigheden vast in een ervaringscertificaat. Op deze pagina vind je het overzicht van erkende EVC-aanbieders.

Wil je meer weten over de EVC-procedure of wil je van start gaan? Neem dan contact op met een van de erkende EVC-aanbieders.

Bekijk het overzicht

Let op

Alleen de erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten jeugdhulp afgeven. Andere aanbieders zijn niet bevoegd om EVC-trajecten jeugdhulp te doen. Afgeronde EVC-trajecten van deze bureaus leiden dan ook niet tot een vakbekwaamheidscertificaat dat toegang geeft tot SKJ-registratie.

Tip

Vraag bij meerdere EVC-aanbieders op hoe hun EVC-procedure eruitziet. De kosten van een EVC-procedure variëren, gemiddeld kost een EVC-traject € 1.800,-. 

Bekijk de veelgestelde vragen