Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is de EVC-regeling jeugd- en gezinsprofessional van VWS van toepassing op de EVC-opleidingsstandaard hbo bachelor Social Work?

Nee, de EVC-regeling jeugd- en gezinsprofessional is alleen bedoeld voor de EVC-beroepsstandaard Vakbekwame hbo jeugd en gezinsprofessional. Het doel van de vergoedingsregeling is om professionals die al werkzaam waren als jeugdhulpprofessional op hbo-niveau maar nog geen hbo-kwalificatie hadden de mogelijkheid te geven zich te herregistreren met een korte route van erkenning van competenties waarover hij/zij al beschikt door werkervaring. Het gaat hier niet om een leertraject maar om een erkenningstraject.