Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe kan het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional worden aangevraagd?

Het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional wordt afgegeven via het Nationaal Kenniscentrum EVC nadat zij je ervaringscertificaat hebben beoordeeld op de competentie-eisen. Dit vakbekwaamheidsbewijs kun je, na een positief besluit op de competentie-eisen door het Nationaal Kenniscentrum EVC en na het maken van een afspraak met de EVC-aanbieder, ter plaatse op het kantoor van de EVC-aanbieder ondertekenen en in ontvangst nemen.