Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderhandelaarsakkoord stoppen met tijdschrijven

16 mrt 2020

Er is een onderhandelaarsakkoord over het stoppen met tijdschrijven in jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS bereikten op 11 maart een principeakkoord. 

 

Tijdens de landelijke schrapweek Jeugd, spraken de vier partijen af alles in het werk te stellen om te stoppen met tijdschrijven in jeugdzorg. Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen. Na goedkeuring treedt het 'Convenant stoppen met tijdschrijven' in werking. 

Afspraken convenant 

  • In het komende onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Jeugdzorg (2021) komt tijdschrijven niet meer voor.
  • Tijdschrijven wordt bij nieuwe contracten tussen gemeenten en leden van Jeugdzorg Nederland niet opgenomen en bij bestaande contracten zo veel mogelijk geschrapt. Bij nieuwe contracten bij jeugdhulpaanbieders die vallen onder de Jeugdwet, maar geen lid zijn van Jeugdzorg Nederland, nemen gemeenten geen verplichting op voor het schrijven van niet-cliëntgebonden tijd.
  • VWS gaat tijdschrijven verbieden (minimaal de reikwijdte van het convenant) voor nieuwe contracten van gemeenten en aanbieders.
  • Vier keer per jaar bespreken partijen de voortgang van de afspraken.

Open het onderhandelaarsakkoord