search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Over ons platform

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg bestaat sinds 2018. Tot 2018 was het arbeidsmarktfonds FCB verantwoordelijk voor inhoudelijk arbeidsmarktbeleid en was het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaardenbeleid zoals vertaald in de cao Jeugdzorg en het cao-akkoord.

Vanaf 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg verantwoordelijk voor het inhoudelijke arbeidsmarktbeleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het platform heeft ervoor gekozen om beide onderwerpen in één overleg te combineren, ook vanwege de bestaande relatie tussen arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Alleen als er onderhandeld moet worden over een nieuwe cao, wordt dat in aparte bijeenkomsten gedaan en blijft het platform gewoon functioneren.

Bekijk de samenstelling van het platform op dit moment.

Wat doen we?

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg is nieuw. In 2018 zijn we gestart met de opbouw van het platform: wat is onze taak? Wat kunnen wij als platform bijdragen aan een goede arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat is ons programma?

Ons programma is nog in ontwikkeling. Aan de hand van een paar voorbeelden geven we hieronder een beeld van wat we doen:

 • Via externe subsidie stimuleren we innovatie en samenwerking in de Jeugdzorg. 
 • We bieden professionals en organisaties handvatten hoe om te gaan met online agressie.
 • We zijn betrokken bij het onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn (AZW) en de Arbeidsmarktverkenning Jeugdhulp.
 • Via www.kwalitijdvoorhetkind.nl vragen we aandacht voor een goede jeugdzorg.
 • We verstrekken dit jaar nog branchecertificaten Jeugdzorgwerker aan degenen die het EVC-traject met succes doorlopen.
 • Alles over Werkdruk en Werkplezier staat in de werkdruketalage. Met goede voorbeelden van collega-organisaties en OR-en en een trainingsaanbod.
 • Met de Energiemeter krijg je zicht op energiegevers en -vreters.
 • Het Werkdrukspel en het Agressiespel speel je met je team om zicht te krijgen op dit thema en om ermee aan de slag te gaan.
 • Door onze betrokkenheid bij YouChooz.nl informeren we scholieren die voor de keuze staan om een opleiding te kiezen. 
 • We zorgen voor heldere informatie over de cao-afspraken.
 • Voor de branche jeugdzorg hebben we een Arbocatalogus en Risicomonitor.

Wat zijn onze plannen?

Voor de zomer van 2018 heeft het platform haar ambities bepaald? Bekijk de ambities

Waarden van het platform

Het platform gaat met deze onderwerpen aan de slag. De financiering van deze activiteiten komt van het arbeidsmarktfonds FCB en eventuele incidentele externe subsidies. Het platform neemt hierbij de volgende waarden als uitgangspunt:

 • Speel flexibel in op actuele ontwikkelingen
 • Werk samen met anderen waar mogelijk
 • Sluit aan op de kennis en kracht van organisaties, OR/PVT en medewerkers
 • Doe geen dingen dubbel
 • Ga efficiënt om met middelen
 • Communiceer kort en duidelijk, op een moderne manier
 • Innoveer en stimuleer innovatie

Voor wie werken we?

Het platform werkt voor kleine en grote organisaties, voor werkgevers, werknemers, leidinggevenden, OR- en PVT-leden. Maar als het nodig is ook voor scholieren en potentiële zij-instromers.

Ideeën en suggesties?

Het platform werkt voor kleine en grote organisaties, voor werkgevers, werknemers, leidinggevenden, OR- en PVT-leden. Maar als het nodig is ook voor scholieren en potentiële zij-instromers.

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg laat zich graag voeden. We willen inspelen op de behoefte van het werkveld. Als er ideeën of suggesties zijn, neem dan contact op met Johan Ketelaars, secretaris van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg: 06-14617200 / jketelaars@fcb.nl

Privacybeleid

Bekijk ons privacy statement op de website van FCB.

Meer informatie?
Johan Ketelaars
Secretaris bestuur/CAO- tafel jeugdzorg
06 14617200

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling