search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Waarover kan een geschil gaan?

Een conflict tussen de werknemer en de werkgever kan gaan over de arbeidsovereenkomst en over ontslag. Voorbeelden van geschillen zijn een functiebeschrijving, een functie-indeling, een aanpassing in de werktijden en het in aanmerking komen voor een vaste aanstelling. Bij ontslag kan het gaan om de niet goed functioneren, boventalligheid en dergelijke. Voorwaarde is wel dat het UWV nog geen vergunning heeft afgegeven en de ontslagprocedure opschort.

LET OP: Als er sprake is van een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen, waaraan een reorganisatieplan ten grondslag ligt en dat met instemming van de OR is vastgelegd, geldt deze 'opschortende werking' niet.

En in het geval het geschil te maken heeft met de invoering van het nieuwe generieke functieboek, heeft de commissie van geschillen geen rol (tot 31 december 2016). In dat geval gelden er andere afspraken die beschreven staan in Bijlage 11.B 'Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek'

Als er al over het geschil een rechtszaak loopt, dan neemt de commissie de zaak niet in behandeling. De zaak is dan niet ontvankelijk.

 

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling