Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de voorwaarden voor het volgen van een EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional?

Voor professionals die niet voldoen aan de eisen voor (her)registratie in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kan een EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional belangrijk zijn om alsnog in aanmerking te komen voor (her)registratie.

Voorwaarden voor het volgen van EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional zijn:

  • al minstens 1 jaar werkzaam zijn op hbo-niveau als werknemer met arbeidsovereenkomst of als zzp'er in jeugdhulp en jeugdbescherming (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, sociaal werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg)
  • verantwoordelijk voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun opleiding niet afgerond hebben, dan wel een hbo-diploma hebben dat geen toegang geeft tot het SKJ register.