Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Zij-instroom

Eerste monitor regeling subsidie zij-instromers GI

In 2023 stelde het ministerie voor Justitie en Veiligheid de regeling subsidie zij-instromers GI beschikbaar voor alle gecertificeerde instellingen in jeugdzorg. In november werden de uitkomsten van de eerste monitor gepresenteerd.

Eerste meting kwalitatieve monitor regeling zij-instroom GI

Belangrijkste uitkomsten

Het Deskundigenteam AlleKansenBenut! is positief verrast door de ontwikkeling die de gecertificeerde instellingen in zo’n korte periode hebben doorgemaakt. De basis staat en we zien dat de zij-instromers van een goed inwerk- en opleidingstraject worden voorzien. Ook de zij-instromers zelf zijn zeer tevreden met hun eerste periode binnen de GI.

  • Inmiddels zijn er landelijk binnen de GI’s al 93 nieuwe collega’s welkom geheten. Van deze 93 hebben 23 hun traject tot SKJ-registratie succesvol afgerond.
  • Binnen de gecertificeerde instellingen is er eigenaarschap op alle niveaus binnen de organisatie. Van werkbegeleider en leidinggevende tot hr-medewerker en directie, iedereen is verantwoordelijk voor zijn aandeel in het traject van de zij-instromer.
  • Organisatiebreed is kennis en kunde t.a.v. het inwerken en opleiden van de zij-instromer op peil.

Ondersteuning in 2024

Ook komend jaar worden de gecertificeerde instellingen verder begeleid. Het verhogen van de kwaliteit en beschikbaarheid van maatwerkopleidingen is een gezamenlijk doel. Daarnaast gaan we aan de slag met de bredere vraagstukken rondom adaptief vermogen, het benutten van expertise en blijvend leren.

AlleKansenBenut! zal de komende periode een e-learning en webinars beschikbaar stellen om de Norm van verantwoorde werktoedeling nog beter toe te kunnen passen in de praktijk.

Over AlleKansenBenut!

Het Deskundigenteam AlleKansenBenut! begeleidt de GI's bij de uitvoering van de regeling. Tussentijds halen zij ook de resultaten van regeling op uit de praktijk.

Met het programma AlleKansenBenut! wil Jeugdzorg werkt! het aantal arbeidsplekken voor zij-instromers en herintreders vergroten en de branche ondersteunen in het realiseren van functiedifferentiatie binnen jeugdzorg.

Alles over het programma

Zie ook