Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

Organisaties die jeugdhulp en jeugdbescherming bieden moeten voor bepaalde werkzaamheden een professional inzetten die is geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit staat in de Jeugdwet en is beschreven in de norm van verantwoorde werktoedeling.

Jonge professionals

Werken er in jouw organisatie medewerkers die zich (opnieuw) willen laten registeren als jeugd- en gezinsprofessional? Voldoen zij niet aan de registratie-eisen, maar hebben zij wel veel relevante werkervaring op hbo-niveau? Dan kun je als werkgever je professional een Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) voor jeugd- en gezinsprofessional aanbieden. Op deze pagina lees je er meer over.  

Hoe werkt de EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional?  

In de EVC-procedure wordt getoetst of de medewerker over de competenties beschikt die nodig zijn voor het werk van een geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional. Waar hij of zij aan moet voldoen staat in de EVC-standaard. Die is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel hbo jeugd- en gezinsprofessional.  

De EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional levert een medewerker, na een succesvolle afronding van de EVC-procedure bij een erkende aanbieder, een ervaringscertificaat op. Na verzilvering ervan levert dit het vakbekwaamheidsbewijs bekwaam jeugd- en gezinsprofessional op. Dit geeft recht op (her)registratie als jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ (als aan alle registratie-eisen is voldaan).  

Voor wie is de EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional zinvol?

Een medewerker kan de EVC-procedure doorlopen als hij of zij werkt als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming (ggz sociaal werk, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg), en als hij of zij: 

  • Al minstens één jaar werkt in een hbo-functie. 
  • Verantwoordelijk is voor de taken die volgens de Jeugdwet door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd.  
  • Niet voldoet aan de registratie-eisen voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een mbo-diploma heeft of een hbo- of wo-opleiding niet heeft afgerond. Of omdat zijn of haar huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ. 

Medewerkers in overgangsfase in het SKJ geregistreerd?  

Let op: deze procedure is ook belangrijk voor professionals die zich via de overgangsfase volgens het Besluit Jeugdwet art. 5.1.3 (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) in het SKJ hebben geregistreerd. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben. Of omdat hun huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ. Maar zij wel werk doen dat valt onder de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Wat houdt de EVC-standaard Vakbekwame hbo-jeugd-en gezinsprofessional in?  

De EVC-standaard Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional is afgeleid van het competentieprofiel hbo-jeugd- en  gezinsprofessional. De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden: 

  • ondersteunen bij regievoeren 
  • samenwerken met de jeugdige en het gezin 
  • versterken van het netwerk 
  • interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem 
  • regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin 
  • ethisch en integer handelen 

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag hierbij past. 

Uit welke stappen bestaat de EVC-procedure?  

Beroepsproducten verzamelen   

De medewerker verzamelt voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van het professioneel handelen van de medewerker in elk deskundigheidsgebied. 

Onderzoek door assessors  

Vervolgens onderzoeken assessors in een gesprek met de medewerker of hij of zij binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80 procent van de indicatoren kan aantonen. De assessors toetsen ook of hij of zij het professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kan onderbouwen met theoretische inzichten. 

Ervaringscertificaat en vakbekwaamheidsbewijs 

Na afloop van het EVC-traject ontvangt de medewerker een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe hij of zij zich als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Beheerst een medewerker 80 procent van de indicatoren per deskundigheidsgebied? Dan wordt het ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional. Met dit bewijs kan de medewerker zich laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ (als aan alle registratiecriteria is voldaan). 

Erkende aanbieders EVC-procedure  

Wil je meer weten over de EVC-procedure of voor een of meerdere medewerkers de procedure starten? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Alle erkende aanbieders vind je onder Handige links.  

Let op: alleen de erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten jeugdhulp afgeven. Andere aanbieders zijn niet bevoegd om EVC-trajecten jeugdhulp te doen. Afgeronde EVC-trajecten van deze bureaus leiden niet tot een vakbekwaamheidscertificaat dat toegang geeft tot SKJ-registratie.

Subsidie voor EVC-trajecten

Erkende EVC-aanbieders kunnen van 1 november 2023 tot en met 29 februari 2024 subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-trajecten hbo-jeugd- en gezinsprofessional. . De EVC-trajecten moeten uitgevoerd en afgerond zijn tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024.

Let op: deze subsidie moet door de (erkende) EVC-aanbieder aangevraagd worden en kan alleen ingezet worden voor deelnemers die het EVC-traject zelf betalen of betaald hebben. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor elke aanbieder zeer beperkt. Als de deelnemer in aanmerking komt, laat de EVC-aanbieder dat weten.

Voor meer informatie over deze subsidie zie Staatscourant 2023, 27816.

Handige links