Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Feestdagen in de Cao Jeugdzorg

Werknemers in jeugdzorg hebben recht op een vrije dag tijdens een aantal feestdagen. In de Cao Jeugdzorg staat op welke dagen dit recht geldt.

cao en feestdagen

Feestdagen

Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, hebben werknemers recht op verlof. Het gaat om de volgende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag

Werkgevers betalen het salaris van werknemers door op deze feestdagen.

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen in jeugdzorg. Bijvoorbeeld voor een werknemer die in wisselende diensten werkt of die arbeidsongeschikt is. Meer weten? kijk daarvoor in artikel 9.7 Feestdagen van de Cao Jeugdzorg.

Handige link